Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Wtorek, 18 czerwca 2024
Imieniny: Elżbieta, Paula, Marek
pochmurno
20°C

Centrum Usług Wspólnych Gminy Brody

Centrum Usług Wspólnych Gminy Brody utworzone zostało dnia 01.01.2017r. w miejsce Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Brodach. Dyrektorem CUW została pani Dorota Grudnicka-Glina pełniąca tę funkcję do dnia dzisiejszego. Przedmiotem działalności Centrum jest prowadzenie wspólnej obsługi, w szczególności administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla jednostek obsługiwanych. Jednostkami tymi są:

 •  Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Adamowie.
 •  Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka  w.Brodach.
 •  Publiczna Szkoła Podstawowa w Dziurowie.
 •  Zespół Szkolno-Przedszkolny  w Krynkach
 •  Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipiu
 •  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubieni
 •  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudzie
 •  Zespół Placówek Oświatowych w Stykowie
 •  Urząd Gminy w Brodach.

Centrum zapewnia wyżej wymienionym jednostkom wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną polegającą na obsłudze finansowo-rachunkowej:

 1. Obsługa finansowo-księgowa obejmująca wydatki i dochody budżetowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz dochody i wydatki gromadzone przez jednostki oświatowe na wyodrębnionych rachunkach.
 2. Sporządzanie okresowych sprawozdań budżetowych z realizacji dochodów i wydatków budżetowych, sprawozdań o stanie należności i zobowiązań a w przypadku jednostek oświatowych również sprawozdań z dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku, a także innych sprawozdań wymaganych przepisami prawa.
 3. Sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian w funduszu).
 4. Pomoc i koordynacja w opracowaniu projektów planów dochodów i wydatków dla poszczególnych jednostek oraz w opracowywaniu zmian w tych planach.
 5. Sprawowanie bieżącej kontroli i analizowanie realizacji planów Finansowych.
 6. Rozliczanie inwentaryzacji.
 7. Obsługa spraw dotycząca wynagrodzeń, a w szczególności: sporządzanie list płac oraz dokonywanie wypłat wynagrodzeń i innych należności, prowadzenie kart wynagrodzeń i kart zasiłkowych, prowadzenie analizy wypłat z osobowego funduszu płac, naliczanie zasiłku chorobowego, sporządzanie deklaracji dla Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz wszelkiej dokumentacji dla ZUS,
 8. Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu dla obecnych i byłych pracowników podległych jednostek, dla celów emerytalnych i naliczania kapitału początkowego.
 9. Prowadzenie rachunkowości jednostek obsługiwanych.
 10. Ustalenie kwoty wydatków na 1 ucznia w jednostkach oświatowych prowadzonych przez organ dla potrzeb dotowania szkól, oddziałów przedszkolnych, przedszkola i punktu przedszkolnego dla podmiotów, których organem prowadzącym nie jest Gmina Brody.
 11. Nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej i budżetowej w placówkach objętych Centrum.

Z zakresu obsługi administracyjno-organizacyjnej, CUW prowadzi następującą działalność:

 1.  Prowadzenie spraw związanych z realizacją wynagrodzeń obsługiwanych jednostek.
 2.  Prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi jednostek obsługiwanych.
 3.  Prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym, ZUS i innymi instytucjami finansowymi.
 4.  Koordynowanie i organizowanie dowozu uczniów.
 5.  Prowadzenie sprawozdawczości rzeczowej i statystycznej oraz realizacja przepisów z zakresu systemu informacji oświatowej.
 6.  Prowadzenie spraw związanych z zakładaniem, prowadzeniem, utworzeniem i likwidowaniem przedszkoli, szkół podstawowych.
 7.  Realizacja zadań z zakresu udzielania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów
 8.  Analiza projektów organizacyjnych szkół i przedstawianie ich do zatwierdzenia Wójtowi.
 9.  Organizowanie i przeprowadzanie egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego oraz prowadzenie dokumentacji związanej z awansem zawodowym nauczycieli.
 10.  Organizowanie i przeprowadzanie konkursów na Dyrektora placówki, a także prowadzenie spraw związanych z powołaniem i odwołaniem Dyrektora placówki.     11) Nadzór nad spełnieniem obowiązku szkolnego. Ustalanie planów sieci przedszkoli i szkół podstawowych.
 11.  Przygotowanie projektów aktów prawnych tj. uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta dotyczących spraw związanych z działalnością Centrum.
 12. Realizacja polityki oświatowej na terenie Gminy oraz podstawowych kierunków rozwoju szkół.

Dorota Grudnicka-Glina - Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Brodach

Dorota Grudnicka-Glina - Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Gminy Brody.

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.