Herb Gminy Brody z napisem "Gmina Brody"
Powróć do: Historia gminy

II wojna światowa

W czasie II Wojny Światowej tereny obecnej gminy Brody były miejscem  patriotycznych zmagań ruchu oporu z hitlerowskim najeźdźcą. Należy zaznaczyć, że Lasy Starachowickie szczególnie wsławiły się działalnością ugrupowań partyzanckich różnych orientacji politycznych, mających jednak jeden główny cel, jakim była walka ze wspólnym śmiertelnym wrogiem - agresorem niemieckim. Partyzanci wspierani przez okolicznych mieszkańców i korzystający z zakonspirowanych baz którymi były leśne gajówki i leśniczówki starali się skutecznie powstrzymywać wroga przed realizacją swych zbrodniczych zamiarów wobec Polaków. Wsławili się tutaj wybitni dowódcy ruchu oporu, tacy jak np. Antoni Heda "Szary" czy Wincenty Tomasik "Potok". W niniejszej części informacyjnej przedstawione zostaną główne - najważniejsze z historycznego punktu widzenia kwestie związane z II Wojną Światową i  gminą Brody - walką brodowian w  obronie Westerplatte,  pobytem tutaj i walką majora Henryka Dobrzańskiego-"Hubala", rolą leśnictwa Klepacze, jako jednego z najważnieszych ośrodków ruchu oporu oraz tragicznego losu wsi Bór Kunowski, gdzie Niemcy dokonali zbrodni wojennej, mordując w czasie pacyfikacji 4 lipca 1943 roku 43 mieszkańców tej śródleśnej wioski. Zachęcmy również do lektury niezwykle cennej monografii opisującej wojenne losy m.in. gminy Brody, jaką jest książka Marian Langera "Lasy i Ludzie", napisana na podstawie osobistych przeżyć jej autora. Książka jest do pobrania w załączniku na dole strony.

Okładka książki Mariana Langera "Lasy i Ludzie".
Okładka książki Mariana Langera "Lasy i Ludzie".