Herb Gminy Brody z napisem "Gmina Brody"
Powróć do: Turystyka

Zabytki

Mapa obiektów zabytkowych na terenie Gminy Brody

Na mapie poniżej przedstawiono rozmieszczenie zabytków na ternie Gminy Brody. Zabytkiem nazywamy nieruchomość lub rzecz ruchomą, ich część lub zespoły, które są dziełem człowieka albo związane są z jego działalnością i stanowią świadectwo minionej epoki lub zdarzenia. Zachowanie takich obiektów leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową.
Wyróżnia się trzy rodzaje zabytków:

 • zabytek nieruchomy - nieruchomość, jej część lub zespół nieruchomości,
 • zabytek ruchomy - rzecz ruchoma, jej część lub zespół rzeczy ruchomych,
 • zabytek archeologiczny - zabytek nieruchomy, który jest powierzchniową, podziemną lub podwodną pozostałością egzystencji i działalności człowieka, złożoną z nawarstwień kulturowych i znajdujących się w nich wytworów bądź ich śladów. Może to być również zabytek ruchomy, który jest tym wytworem.

Mapa zabytków nieruchomych, ruchomych oraz archeologicznych na terenie Gminy Brody

Zabytki nieruchome

 1. Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krynkach
 2. Brama (drewniana z dwiema dzwonnicami), Krynki
 3. Otoczenie w granicach ogrodzenia – cmentarz przykościelny
 4. Pozostałości układu wodnego (tama i przepust), Brody
 5. Dom zarządu dawnej walcowni i pudlingarni, Brody
 6. Dom nr 233 (obecnie ul. Szkolna 5), Brody
 7. Linia kolejki wąskotorowej – Starachowicka Kolej Dojazdowa, Lipie
 8. Kapliczka, ul. Długa (przy domu nr 59), Krynki
 9. Kapliczka św. Jana Nepomucena, Lubienia
 10. Kapliczka św. Jana Nepomucena, Dziurów
 11. Budynek młyna motorowego, Styków
 12. Dawny młyn wodny, Brody
 13. Budynek dawnego młyna wodnego, Młynek
 14. Budynek dawnego młyna motorowego, Staw Kunowski
 15. Dom, ul. Kolejowa 3, Staw Kunowski
 16. Komin suszarni, Staw Kunowski
 17. Pozostałości ogrodzenia, Brody
 18. Cmentarz parafialny rzymsko – katolicki, Krynki
 19. Dwa domy robotnicze
 20. Zalew Brodzki
  Zabytki ruchome
 21. Kamienna Figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem, Krynki
 22. Kapliczka – kamienny krzyż, Brody
 23. Figura Chrystusa Frasobliwego w Krynkach
 24. Figura Chrystusa Frasobliwego w Brodach
 25. Ołtarz główny, Kościół parafialny w Krynkach
 26. Ołtarz w kaplicy północnej, Kościół parafialny w Krynkach
 27. Dwa ołtarze boczne w nawie 1. Św. Marcina, 2. Św. Józefa, Kościół parafialny w Krynkach
 28. Ołtarz boczny w kaplicy południowej, Kościół parafialny w Krynkach
 29. Ambona, Kościół parafialny w Krynkach
 30. Chór muzyczny, Kościół parafialny w Krynkach
 31. Chrzcielnica w typie gotyckim, Kościół parafialny w Krynkach
 32. Kamienna chrzcielnica, Kościół parafialny w Krynkach
 33. Chrzcielnica wczesnoklasycystyczna, Kościół parafialny w Krynkach
 34. Kropielnica, Kościół parafialny w Krynkach
 35. Rzeźba – krucyfiks ścienny, Kościół parafialny w Krynkach
 36. Epitafium Jana Myśliwskiego i Szymona Kedrawskiego, Kościół parafialny w Krynkach
 37. Epitafium Grzegorza Kwiecińskiego, Kościół parafialny w Krynkach
 38. Kraty barokowe, Kościół parafialny w Krynkach
 39. Kielich mszalny późnobarokowy, Kościół parafialny w Krynkach
 40. Pacyfikał, Kościół parafialny w Krynkach
 41. Kielich mszalny klasycystyczny, Kościół parafialny w Krynkach
 42. Ornat biały, Kościół parafialny w Krynkach
 43. Figura przydrożna św. Stanisława Biskupa, Krynki
 44. Rzeźba – krucyfiks ścienny późnogotycki, Kościół parafialny w Krynkach
 45. Rzeźba – lichtarz, Kościół parafialny w Krynkach
 46. Dwanaście witraży, Kościół parafialny w Krynkach
 47. Obraz ś. Józef z Dzieciątkiem, Kościół parafialny w Krynkach
 48. Płyta inskrypcyjna, Krynki
  Zabytki archeologiczne
 49. Stanowisko 1 AZP 81-67, Obręb Lipie - mielerze
 50. Stanowisko 2 AZP 81-67, Obręb Adamów - kopalnia - miejsce eksploatacji surowców naturalnych
 51. Stanowisko 3 AZP 81-68, Obręb Lubienia - ślad osadnictwa
 52. Stanowisko 4 AZP 81-68, Obręb Lubienia - ślad osadnictwa
 53. Stanowisko 5 AZP 81-68, Obręb Lubienia - zespół mielerzy
 54. Stanowisko 6 AZP 81-68, Obręb Lipie, Lubienia - okopy wojenne
 55. Stanowisko 7 AZP 81-68, Obręb Lipie, Lubienia - droga śródleśna
 56. Stanowisko 8 AZP 81-68, Obręb Lubienia - kopalnia / wylot sztolni
 57. Stanowisko 9 AZP 81-68, Obręb Lubienia - znalezisko luźne
 58. Stanowisko 3 AZP 81-69, Obręb Lubienia - zespół mielerzy
 59. Stanowisko 5 AZP 81-69, Obręb Lubienia - ślad osadniczy
 60. Stanowisko 6 AZP 81-69, Obręb Lubienia - karczma "Murowanka"
 61. Stanowisko 7 AZP 81-69, Obręb Lubienia - domniemane cmentarzysko
 62. Stanowisko 8 AZP 81-69, Obręb Lubienia - domniemane cmentarzysko
 63. Stanowisko 4 AZP 81-70, Obręb Lubienia - okop
 64. Stanowisko 11 AZP 82-67, Obręb Dziurów - ślad osadnictwa
 65. Stanowisko 12 AZP 82-67, Obręb Kuczów - ślad osadnictwa
 66. Stanowisko 13 AZP 82-67, Obręb Kuczów - ślad osadnictwa
 67. Stanowisko 22 AZP 82-67, Obręb Adamów - kopalnia / miejsce eksploatacji surowców naturalnych
 68. Stanowisko 1 AZP 82-68, Obręb Lubienia, Adamów, Ruda - zespół kilkunastu kopalń - miejsce eksploatacji surowców naturalnych
 69. Stanowisko 2 AZP 82-68, Obręb Adamów - miejsce eksploatacji surowców naturalnych - kopalnia
 70. Stanowisko 3 AZP 82-68, Obręb Ruda - miejsce eksploatacji surowców naturalnych - kopalnie
 71. Stanowisko 4 AZP 82-68, Obręb Lubienia - kopalnia
 72. Stanowisko 6 AZP 82-68, Obręb Bór Kunowski - zespół mielerzy
 73. Stanowisko 5 AZP 82-69, Obręb Bór Kunowski - miejsce eksploatacji surowców naturalnych
 74. Stanowisko 6 AZP 82-69, Obręb Lubienia - ślad osadniczy
 75. Stanowisko 7 AZP 82-69, Obręb Lubienia - ślad osadniczy
 76. Stanowisko 8 AZP 82-69, Obręb Bór Kunowski - zespół mielerzy
 77. Stanowisko 1 AZP 82-70, Obręb Lubienia - okop
 78. Stanowisko 77 AZP 83-67, Obręb Kuczów - ślad osadniczy
 79.  Stanowisko 1 AZP 83-68, Obręb Styków - ślad osadnictwa
 80. Stanowisko 2 AZP 83-68, Obręb Styków - ślad osadniczy
 81. Stanowisko 3 AZP 83-68, Obręb Jabłonna - stanowisko produkcji dymarskiej
 82. Stanowisko 4 AZP 83-68, Obręb Jabłonna - ślad osadnictwa
 83. Stanowisko 5 AZP 83-68, Obręb Jabłonna - ślad osadnictwa
 84. Stanowisko 6 AZP 83-68, Obręb Jabłonna - osada
 85. Stanowisko 7 AZP 83-68, Obręb Jabłonna - ślad produkcji dymarskiej
 86. Stanowisko 8 AZP 83-68, Obręb Jabłonna - stanowisko dymarskie wielopiecowiskowe
 87.  Stanowisko 9 AZP 83-68, Obręb Jabłonna - stanowisko dymarskie wielopiecowiskowe
 88. Stanowisko 10 AZP 83-68, Obręb Jabłonna - osada
 89.  Stanowisko 135 AZP 83-68, Obręb Krynki - pole górnicze - kopalnie rudy żelaza
 90. Stanowisko 138 AZP 83-68, Obręb Krynki - znaleziska luźne