Herb Gminy Brody z napisem "Gmina Brody"
Powróć do: Szlaki turystyczne

Szlak rowerowy "Leśne Dukty" (żółty)

Mapa szlaku rowerowego "Leśne Dukty"

Szlak tworzy pętlę o długości około 41 km. Rozpoczyna się i kończy przy wejściu do Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach. Prowadzi w większości drogami asfaltowymi o niewielkim natężeniu ruchu oraz leśnymi duktami szutrowymi. Atrakcyjny widokowo i poznawczo, bogaty w wygodne miejsca do odpoczynku, w znacznej mierze wiedzie przez rozległe kompleksy Lasów Iłżeckich, częściowo wzdłuż brzegu Zalewu Brodzkiego.
Na trasie i w jej pobliżu znajdziemy przede wszystkim liczne osobliwości przyrodnicze: rezerwaty „Rosochacz”, „Skały w Krynkach”, „Skały pod Adamowem” i projektowany rezerwat „Zapadnie Doły” oraz pomniki przyrody – dąb „Maciek”, „Skały w Rudzie”, nieczynne kamieniołomy w Młynku i Krynkach, odsłonięcie geologiczne w Starachowicach. Wielokrotnie natkniemy się również na pamiątki po bogatej historii: liczne śródleśne mogiły, pomniki, zabytki architektury sakralnej (kościoły parafialne w Krynkach i starachowickim Wierzbniku), zabytki dawnego przemysłu (zespół wielkopiecowy w Starachowicach, pozostałości układu wodnego nieistniejącej fabryki w Brodach, wyrobiska nieczynnych kopalń) i inne (np. Starachowicka Kolej Wąskotorowa, nowoczesna wystawa paleontologiczna i kolekcja Starów w Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach).

Rezerwat "Rosochacz"

Rezerwat "Skały pod Adamowem"

 1. Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach – na terenie i w budynkach dawnych hut (obiekty z 1841 r. oraz zachowany kompletny ciąg technologiczny z 1899 r., jedyny w Europie) prezentowane są m. in. zbiory związane z górnictwem i hutnictwem, nowoczesna multimedialna wystawa paleontologiczna oraz kolekcja samochodów ciężarowych Star (np. Star 20, replika Stara papamobile wraz z zachowanymi częściami oryginału, Star 266R – uczestnik Rajdu Paryż-Dakar 1988) i taboru przemysłowej kolei wąskotorowej.
 2. Odsłonięcie geologiczne w Starachowicach – pomnik przyrody, ściana skalna zbudowana z piaskowców dolnojurajskich o długości 400 m. i wysokości 4-8 m.
 3. Rosochacz – rezerwat przyrody o powierzchni ponad 30 ha., chroni naturalne lasy porastające bagienne źródliska rzeczki Świętojanki, występuje tu wiele chronionych i rzadkich gatunków roślin. Przez teren rezerwatu prowadzi ścieżka dydaktyczna o długości około 2 km., w pobliżu miejsce do odpoczynku i „Leśna Szkoła”.
 4. Kutery – pomnik upamiętniający leśników - członków ruchu oporu i partyzantów, którzy walczyli w okolicy w latach 1939-1945. Obok nowoczesny „przystanek turystyczny”, leśniczówka i wieża obserwacyjna.
 5. Mogiła Gajowego – grób Kazimierza Czai ps. „Dąb”, który zginął w 1942 r.
 6. Zapadnie Doły – projektowany rezerwat przyrody. Pod cienką warstwą ziemi leżą tu skały wapienne ulegające powolnemu rozpuszczaniu przez wodę. Efektem tego procesu jest powstanie licznych zasługujących na ochronę form krasowych, widocznych na powierzchni jako głębokie leje, zapadliska, dolinki oraz ponor, w który spływa pod ziemię okresowo płynąca rzeczka. Nad okolicą dominuje Dąb Maciek – pomnik przyrody, okazały 400-letni dąb szypułkowy.
 7. Kamieniołom w Młynku – pomnik przyrody, nieczynny kamieniołom, ściana skalna o długości 50 m. i wysokości do 15 m. z interesującym profilem geologicznym.
 8. Kościół w Krynkach – pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, barokowy, murowany, wzniesiony przed 1727 r. przy istniejącej wcześniej kaplicy (tutejsza parafia została założona prawdopodobnie już w 1353 r.). Przy kościele stoi zespół dwóch drewnianych dzwonnic połączonych bramą nakrytą daszkiem gontowym i zdobioną rzeźbionymi w drewnie ornamentami, z 1779 r.
 9. Stok – pomnik przyrody, nieczynny kamieniołom stokowy i źródło. Na uwagę zasługują widoczne na powierzchni piaskowca tzw. zmarszczki falowe i ślady zwierząt.
 10. Skały w Krynkach – rezerwat geologiczny, odsłonięcia piaskowców dolnotriasowych w formie grzybów skalnych, kazalnic, bloków i okapów, głęboki skalny wąwóz, jaskinie pseudokrasowe.
 11. Fragment kamiennego przelewu w Brodach – z lat 1836-41, wkomponowany w koronę nowej zapory. Był niegdyś częścią układu wodnego zasilającego pudlingarnię i walcownię – elementy dziewiętnastowiecznej staszicowskiej koncepcji „ciągłego zakładu fabryk żelaznych na rzece Kamiennej”.
 12. Zalew Brodzki – obecny zbiornik powstał w 1964 roku, pełni funkcje rekreacyjne i przeciwpowodziowe. Ma 260 ha powierzchni, ponad 4 km. długości i głębokość do 6 m.
 13. Skały w Rudzie – grupa skałek (piaskowce dolnotriasowe) na stromym zboczu doliny Kamiennej powyżej Zalewu Brodzkiego, w formie baszt, urwisk, ambon, występów, progów i bloków. Niektóre z nich są chronione jako pomniki przyrody.
 14. Skały pod Adamowem – rezerwat geologiczny, odsłonięcia piaskowców w formie grzybów skalnych, ambon, nisz i okapów, jaskinie pseudokrasowe.
 15. Wierzbnik – dzielnica Starachowic, dawniej odrębne miasto – założył je w 1624 r. opat klasztoru na Świętym Krzyżu Bogusław Radoszewski. Wierzbnik zachował dawny układ urbanistyczny z rynkiem i przyległymi wąskimi uliczkami, nad którymi dominuje kościół pw. św. Trójcy, wzniesiony w latach 1681-1688, z barokowym ołtarzem pochodzącym ze świętokrzyskiego klasztoru.
 16. Starachowicka Kolej Wąskotorowa – jest pamiątką po bogatej niegdyś sieci kolei wąskotorowych w okolicach Starachowic. Obecnie w sezonie letnim wykonuje kursy turystyczne na dwóch odcinkach: Starachowice – Lipie oraz Iłża – Marcule. SKW dysponuje również Minimuzeum i lokomotywownią z taborem.

Mapa i opis pochodzą ze strony: https://www.powiat.starachowice.pl/?pid=57

Szczegółowe parametry trasy: https://www.traseo.pl/trasa/powiat-starachowicki-szlak-rowerowy-lesne-dukty