Herb Gminy Brody z napisem "Gmina Brody"

Rezerwat "Skały w Krynkach"

Rezerwat "Skały w Krynkach"

Status rezerwatu otrzymał fragment lasu na stoku Doliny Kamiennej w pobliżu Zalewu Brodzkiego na południe od miejscowości Krynki Małe. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych, monumentalnych bloków piaskowca dolnotriasowego. Niektóre skały podobne są do okapów, ambon, czy wielkiego grzyba. Osady te powstawały na dnie rzeki, o czym świadczy ich uziarnienie i warstwowania przekątne. Ciekawostką jest to,  że niedaleko od rezerwatu, w Krynkach znajduje się odsłonięcie skał powstałych w podobnym okresie, lecz w środowisku morskim (zobacz: ściana skalna w Krynkach). W granicach rezerwatu mieści się także mroczny wąwóz z pionowymi, wysokimi ścianami skalnymi o wysokości do 10 m.

Jaskinie

Jedna z jaskiń - Jaskinia Świętej Barbary w rezerwacie "Skały w Krynkach".

Mało kto wie, że występuje tu pięć jaskiń. Największa jest Jaskinia Świętej Barbary, która znajduje się w wąwozie skalnym. W województwie świętokrzyskim jest drugą co do długości jaskinią powstałą w piaskowcach (mierzy 18 m). Różnica między jej najniższym a najwyższym punktem wynosi 2 m. Głównym elementem Jaskini Świętej Barbary jest nisza pod okapem i blokiem skalnym, która połączona jest z powierzchnią trzema otworami. Z niszy, w głąb masywu skalnego prowadzi niski korytarz, który po ok. 2m rozszerza się na kilka szczelin. Jedna z nich biegnie do czwartego otworu. Prawdopodobnie, system szczelin jest większy niż to widać w tej chwili i został częściowo zasypany przez piasek. Jest to zjawisko raczej rzadkie w przypadku jaskiń powstałych w piaskowcach.