Herb Gminy Brody z napisem "Gmina Brody"

Odsłonięcie geologiczne w Młynku

Odsłonięcie geologiczne w Młynku (gmina Brody). Widać tam styk osadów najwyzszego liasu (jura dolna) i najnizszego doggeru (jura srodkowa). Wyróżnia się tu aż osiem warstw skalnych.

Znajduje się na zalesionym, stromym stoku góry nad rzeczką Świętojanką. Jest to kolejny pomnik przyrody nieożywionej, utworzony ze względu na ciekawy profil utworów geologicznych. Odsłoniecie w scianie stokowego kamieniołomu ma długość 50 m i wysokos do 15 m. Widać tam styk osadów najwyższego liasu (jura dolna) i najniższego doggeru (jura środkowa). Wyróżnia się tu aż osiem warstw skalnych różniących się składem chemicznym, uziarnieniem i kolorem. Tworzą one prawdziwy geologiczny przekładaniec.