Herb Gminy Brody z napisem "Gmina Brody"

Odsłonięcie geologiczne i żródło w Krynkach

Ochroną objęto nieczynny kamieniołom oraz pobliskie źródło (tzw. Stok) na zboczu Doliny Kamiennej w Krynkach. Warto zwrócić uwagę na to, że na powierzchni piaskowca, utrwalone zostały zmarszczki falowe i ślady organizmów dennych, powstałe w strefie przybrzeżnej mezozoicznego morza.
W pobliżu znajduje się rezerwat "Skały w Krynkach". Co ciekawe, tam także odsłaniają się osady z dolnego triasu ale powstałe w środowisku rzecznym. Czyżby ok. 210 milionów lat temu, brzeg morza znajdował się między tymi miejscami?