Herb Gminy Brody z napisem "Gmina Brody"

Dąb "Maciek" i "Zapadnie Doły"

Dąb "Maciek"

Znajduje się nad ponorem, czyli zjawiskiem krasowym, w którym wody okresowego strumienia wpływają pod powierzchnię ziemi.  Gatunek: Dab szypułkowy - quercus robur; obwód: 474cm; wysokość: 41m.

"Zapadnie Doły"

Warto chronić w tym miejscu formy krasowe. Powstały one wskutek powolnego rozpuszczania przez wody skał wapiennych, położonych pod kilkumetrową warstwą piaszczystej gleby. Efektem tego działania są głębokie leje, zapadliska, nieckowate dolinki oraz ponor, czyli miejsce, w którym wody okresowego strumienia "znikają" w pociętych szczelinami i podziurawionych skałach wapiennych (jura górna).

Współrzędne geograficzne: 51.3201, 21.17142.