Herb Gminy Brody z napisem "Gmina Brody"
Powróć do: Zabytki

Dom z 1840 r. - dawny budynek zarządu zakładów brodzkich

Dom zarządu dawnej walcowni i pudlingarni w Brodach

Dom zarządu dawnej walcowni i pudlingarni z 1840 r.

W 1834 roku w ramach robót inwestycyjnych Banku Polskiego przystąpiono do budowy Pudlingarni i Walcowni, które miały przerabiać surowiec z wielkich pieców w Starachowicach na półfabrykat dla walcowni w Nietulisku Fabrycznym. Obok Zakładu powstało osiedle przemysłowe. Do dnia dzisiejszego zachował się budynek administracji. Dom murowany z kamienia łamanego, otynkowany. Parterowy i podpiwniczony, na planie prostokąta, dwutraktowy z wejścia,i na osi. Pokryty jest dachem naczółkowym z blachy miedzianej. Zakład w Brodach Iłżeckich oraz cały układ wodny (w tym zachowany jaz ulgowy) był projektowany przez polskich inżynierów min. Henryka Roza i Karola Khnake, absolwentów pierwszej polskiej uczelni technicznej założonej w Kielcach przez Stanisława Staszica. Budowniczym obiektu był Beithel. Budynek wyremontowany został w latach 1985 – 1989 i przekazany do użytku przez kilka organizacji gminnych. W roku 2008 przeprowadzono kompleksową termomodernizację budynku, włącznie z wymianą okien i grzejników oraz między innymi dociepleniem ścian zewnętrznych. Budynek znany jest z tego, że wiosną 1864 roku ukrywał się w nim jeden z najsłynniejszych dowódców Powstania Styczniowego, pułkownik Karol Kalita „Rębajło”. We względu na swoją przeszłość posiada dużą wartość historyczną oraz wysoką wartość w skali lokalnej.