Herb Gminy Brody z napisem "Gmina Brody"
Powróć do: Strefa Mieszkańca

Zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie

Ewidencja zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Wójt Gminy Brody informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 888 ze zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków, zlokalizowanych na nieruchomościach położonych na terenie Gminy Brody oraz ewidencję umów zawartych na odbieranie ww. odpadów między właścicielem a przedsiębiorcą świadczącym takie usługi. Właściciele posesji, którzy nie posiadają podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i wywóz osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków powinni to uczynić niezwłocznie. 

Wpisy do gminnej ewidencji dokonywane są na podstawie złożonego zgłoszenia właściciela lub użytkownika nieruchomości na której zlokalizowany jest zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków. Mając na uwadze powyższe, każdy właściciel nieruchomości zlokalizowanej na terenie gminy Brody wyposażonej w zbiornik bezodpływowy bądź przydomową oczyszczalnię ścieków ma obowiązek złożyć aktualne zgłoszenie do ww. ewidencji.  Pobierz druk formularza: zgłoszenie_do_ewidencji_(1) (48KB) . Dostępny jest on także w Biurze Obsługi Mieszkańca w budynku Urzędu Gminy w Brodach ul. Stanisława Staszica 3, 27 – 230 Brody.

Na terenie gminy Brody działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i wywozu osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków prowadzą:

  1. Jarosław Wójcik  "ORKAN" Wywóz i Utylizacja Odpadów Komunalnych Stałych i Płynnych ul. Relaksowa 36, 27-230 Brody, tel. 606937056.
  2. Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach ul. St. Staszica 3, 27 – 230 Brody, tel. 41/2711377.
  3. FUH Jarosław Figarski ul. Murarska 6/34, 27 – 200 Starachowice, tel. 508209208.
  4. mToilet Sp. z o.o. ul. Toruńska 31, 03 – 226 Warszawa, tel. 538140239.
  5. PUH Marczak Tadeusz Marczak ul. Niepodległości 73, 27 – 200 Starachowice, tel. 504 606 696.
  6. Szambelan Piotr Marczak ul. 8 Maja 22/43, 27 – 200 Starachowice, tel. 511413112.
  7. TOI TOI Polska Sp.  z o.o. ul. Płochocińska 29, 03-44 Warszawa, tel. 41/2612770.
  8. WC SERWIS Spółka z o.o. Spółka Komandytowa ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze, tel. 602178102.
  9. Jacek Pastuszko - Nietulisko Małe 11A, 27-415 Kunów.