Herb Gminy Brody z napisem "Gmina Brody"
Powróć do: strona główna

Język migowy

W związku z ustawą o języku migowym i innych środkach wspierających komunikowanie się (Dz. U. z 2011r. nr 209 poz. 1243) osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą kontaktować się z Urzędem Gminy w Brodach za pośrednictwem:

  • poczty elektronicznej: gmina(at)brody.info.pl
  • nr fax do sekretariatu Wójta Gminy Brody: (41) 271 19 78
  • adresu skrytki EPUAP Urzędu Gminy w Brodach na platformie ePUAP: /Brody/SkrytkaESP

W sprawach skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia można dokonać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Brodach (pok. 103), a także drogą elektroniczną na adres: gmina(at)brody.info.pl

Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).