Herb Gminy Brody z napisem "Gmina Brody"
Powróć do: Kontakt

Urząd gminy - informacje ogólne, numery kont

Urząd Gminy Brody

Urząd Gminy Brody   

Adres: ul. Stanisława Staszica 3; 27-230 Brody, REGON: 000531884
Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Starachowicach:
Nr konta: 21 8518 0006 2003 0021 5039 0001.

Wyodrębnione konto bankowe do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
Bank Spółdzielczy w Starachowicach nr konta: 53 8518 0006 2003 0021 5039 0007.

Podstawowe Konto Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach do wpłat za kanalizację i za wodę z ujęcia Krynki (dotyczy mieszkańców Krynek i części Brodów):

Bank Spółdzielczy w Starachowicach nr konta: 45 8518 0006 2003 0021 5185 0001.

e-mail: gmina(at)brody.info.pl fax: (41) 271-19-78.

(Przy podanym adresie e-mail zamiast znaku (at) proszę wstawić znak "małpy" czyli: @)