Herb Gminy Brody z napisem "Gmina Brody"

Ruszą prace na czterech drogach w gminie Brody!

W dniu 12 kwietnia, Marzena Bernat Wójt Gminy Brody podpisała umowy na realizację czterech inwestycji drogowych. Przebudowane będą trakty w Brodach, Dziurowie i Przymiarkach o długości łącznie około 2,2 km. Koszt tych inwestycji na podstawie umów wynosi około 7 milionów zł. 95% tej kwoty stanowi dofinansowanie z Rządowego Programu „Polski Ład”.

Za około 3.7 mln. zł, przebudowana będzie część ul. Akacjowej w Brodach o długości około 1 kilometra. Poprawiona będzie jezdnia od strony ulicy Piaskowej. Wykonane zostanie także utwardzone pobocze oraz oświetlenie uliczne. W dalszych planach są roboty na pozostałej części ulicy. Przebudowana zostanie cała ulica Nowa wraz z chodnikiem i oświetleniem (310 mb). Inwestycja kosztować ma około 900 tys. zł. Prace rozpoczną się także na ulicy Złotej w Dziurowie. Za ok. 1,3 mln. zł poprawione będzie ok. pół kilometra drogi, z wyjątkiem odcinka wykonanego wcześniej. Przy jezdni zbudowany zostanie chodnik sprzyjający bezpieczeństwu. Również z chodnikiem przebudowana będzie ul. Przymiarki - na odcinku zabudowanym (380 mb). Zadanie to według umowy kosztować ma około 1,1 mln. zł.

Cztery przetargi na te inwestycje wygrało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Roadstar sp. z o.o. ze Starachowic. 

Na spotkaniu z Marzeną Bernat – Wójtem Gminy Brody podpisano umowy z Adrianem Cieślą – prezesem firmy wykonawczej. Obecni byli także: Dorota Dyka – Skarbnik Gminy Brody, Marcin Góźdź – Sekretarz Gminy Brody oraz Jacek Wójcik – kierownik referatu inwestycyjnego. Na spotkaniu z Marzeną Bernat – Wójtem Gminy Brody podpisano umowy z Adrianem Cieślą – prezesem firmy wykonawczej. Obecni byli także: Dorota Dyka – Skarbnik Gminy Brody, Marcin Góźdź – Sekretarz Gminy Brody oraz Jacek Wójcik – kierownik referatu inwestycyjnego.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności