Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strona Główna Rezerwaty

URZĄD GMINY BRODY

herb-gb
Adres:
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
woj. świętokrzyskie.
Telefon:
(41) 271-12-31
 fax: (41) 271-19-78
więcej
E-mail:
gmina(at)brody.info.pl
Godziny otwarcia:
Pon: 8:00 -16:00
Wt-Pt: 7:15 - 15:15
du
mp

logo-rii-jst-kolor

sip

Dać szansę zakładowi komunalnemu PDF Drukuj Email

Zakład powstał w roku 2004, ponieważ Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Starachowicach odmówiło obsługi oczyszczalni ścieków i kanalizacji w gminie Brody. Zakład przejął zarządzanie nad dwiema oczyszczalniami ścieków: w Stykowie (przepustowość 675 m3 na dobę) i w Krynkach (300m3 na dobę). Eksploatowana jest sieć kanalizacyjna o łącznej długości ponad 74 km wraz z 27 przepompowniami. W 2008 roku zakład przejął pieczę także nad ujęciem wody w Krynkach z którego korzysta prawie 400 odbiorców w Krynkach i Brodach.

Kierownik ZGK Dariusz Świrta referując działalność jednostki podkreślił, że często w trakcie usuwania awarii kanalizacji zachodzi potrzeba wynajęcia koparko - ładowarki. Zakup tego sprzętu znacznie obniżyłby koszty działalności i pozwolił wykonywać  np. przyłącza kanalizacyjne. Wójt Andrzej Przygoda poparł wniosek dofinansowania zakładu. W najbliższym czasie przekaże 18 tys. zł. na zakup koparko – ładowarki oraz  10 tys. zł. na dwie pompy. Dariusz Świrta zdał sprawozdanie, że od początku roku zakład zaoszczędził  ponad 25 tys. zł. w stosunku do planu budżetowego na ten rok (aministracja : 2,7 tys.; baza magazynowo – warsztatowa: 1,8tys.; oczyszczalnie:  4,5tys.). Gminni włodarze byli zadowoleni z tego wyniku.  Przewodniczący rady gminy stwierdzili, że info-zgkzakład  powinien w swej działalności skupić się na gospodarce wodno ściekowej i usługach na zlecenie urzędu gminy. Jerzy Stąporek, poprosił kierownika Świrtę o przedstawienie na następną sesję kosztów jakie jeszcze trzeba ponieść, by ograniczyć ilość zanieczyszsczeń, jakie trafiają do zalewu wraz ze ściekami oczyszczonymi.

Jest potrzeba kupna stacji dozowania substancji strącającej zawiesinę.  Ponadto, jak wspomniał Stanisław Wrona - radny ze  Stykowa - wiele z dziesięcioletnich pomp ścieków wymaga wymiany.

 

Dla łatwiejszego kontaktu z pracownikami zakładu zostanie w najbliższym czasie zakupiony służbowy telefon komórkowy.

 

 

 

ocz-krynki-mmoczst-m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oczyszczalnia Ścieków w Stykowie                                                           Oczyszczalnia Ścieków w Krynkach

Poprawiony: środa, 30 września 2009 12:48
 

Czy wiesz, że...

kolo-wodnejuż w XVI wieku na rzece Kamiennej w Krynkach istniała zapora wodna? W1578r. funkcjonowały tu trzy koła wodne napędzające urządzenia hutnicze. Nie jest wykluczone, że  kuźnica realizowała szereg poważnych dostaw rządowych. Za te zasługi dzierżawca zakładu - Walenty Duracz został nobilitowany do stanu szlacheckiego.