Rozstrzygnięto konkurs ofert Drukuj
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   

W związku z rozstrzygnięciem I - edycji otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań publicznych w 2012 r. realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zostały udzielone następujące dotacje:

Sfera pożytku publicz-nego:

Nr za-da-nia:

Nazwa zadania do realizacji
w 2012 roku:

Kwota dotacji na zadanie

Nazwa oferenta

Okres reali-zacji zadania:

Upow-szech-nianie kultury fizycznej
i sportu

1

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Brody, poprzez szkolenia sportowe oraz  uczestnictwo w zawodach, organizowanych przez Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej w Kielcach.

30 000zł

Stowarzyszenie Sportowe „Kamienna” Brody ul. Starachowicka 9;
27- 230 Brody

Od dnia podpisania umowy
do dnia
17 grudnia 2012 roku.

8 000zł.

Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej ul. Starachowicka 9;
27- 230 Brody

2

Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez szkolenia sportowe, organizację i udział w zawodach piłki nożnej odbywających się na terenie gminy Brody

4 800zł

Stowarzyszenie „Barchan Krynki” Krynki ul. Długa 111; 27-230 Brody

1 200zł

Stowarzyszenie  Sportowe „Czarni Ruda” Ruda ul. Widok 5; 27-230 Brody

1 000zł

Stowarzyszenie „Borowiaki”

Bór Kunowski ul. 4-go lipca 52; 27-230 Brody.

3

Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, działalność szkoleniowa
w dziedzinie lekkoatletyki.

10 000zł

Ludowy Klub Biegacza „Rudnik” Rudnik ul. Ostrowiecka 27;
27-230 Brody

Profilak-tyka zależnień, przeciw-działanie patologiom społecz-nym

4

przeciwdziałanie alkoholizmowi poprzez organizację spotkań profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

2 500zł

Stowarzyszenie „Dobre Jutro”

Dziurów ul. Słoneczna 1

27-230 Brody

1 000zł

Stowarzyszenie „Brody nad Kamienną” Brody ul. St. Staszica 3; 27-230 Brody

13 000zł

Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Rodzina” Brody ul. St. Staszica 3 27-230 Brody

Pomoc społeczna

5

Pomoc społeczna poprzez wspieranie wydawania produktów żywnościowych dla rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej.

1 500zł

Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Rodzina” Brody ul. St. Staszica 3 27-230 Brody

2 000zł

Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności Al. 3-go maja 73; 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

RAZEM:

75 000zł

 

Pliki przydatne dla organizacji starających się o dotacje:

Poprawiony: czwartek, 05 kwietnia 2012 10:39