Pliki do pobrania Drukuj
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
Materiały dla stowarzyszeń i innych uprawnionych podmiotów
przystępujących do otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

 

Pliki do pobrania:
oferta na otwarty konkurs ofert:
Zał. Nr 1 druk oferty
Instrukcja wypełniania druku oferty
Umowa na realizację zadania publicznego:
wzór umowy
Zał. do umowy - zaktualizowany harmonogram
Zał. do umowy - zaktualizowany kosztorys
Zał. do umowy - oświadczenie
Sprawozdanie z realizacji zadania:
Zał nr 3 druk sprawozdania
Instrukcja wypełniania sprawozdania
Programy działania:
Program współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi
Dokumenty prawne:
Ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie
Rozporządzenie  MPiPS

Poprawiony: poniedziałek, 01 czerwca 2009 12:29