Spotkanie dla stowarzyszeń Drukuj
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   

spotk-rycOd wielu lat, gmina Brody wykonuje zadania publiczne we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Elementami tej współpracy jest finansowe wspieranie działalności stowarzyszeń oraz wzajemne konsultowanie i omawianie planowanych działań. W celu takiej wymiany informacji, 21 października 2010r. (czwartek) o godz. 14:00, w sali nr 102 Urzędu Gminy w Brodach ul. St. Staszica 3 odbędzie się spotkanie przedstawicieli stowarzyszeń działających w gminie.

Tematyka spotkania:

a)      omówienie programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 roku;

b)      wyłonienie dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych wchodzących w skład Gminnej Rady Pożytku Publicznego w Brodach;

c)      omówienie projektu uchwały Rady Gminy w Brodach dotyczącej sposobu funkcjonowania Gminnej Rady Pożytku Publicznego w Brodach;

d)     omówienie projektu uchwały dotyczącej sposobu konsultowania projektów aktów prawnych z Radą Pożytku  Publicznego w Brodach;

e)      Plany dalszej działalności stowarzyszeń w 2011 roku.

Poprawiony: wtorek, 19 października 2010 11:53