Brody na cztery i pół gwiazdki Drukuj
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   

certyfikat-ngo-minZnane już są wyniki rankingu "Partnerski Samorząd 2008". Pozycja poszczególnych samorządów prezentowana jest obrazowo w postaci gwiazdek, podobnie do klasyfikacji hoteli czy restauracji. Analitycy przyznali gminie Brody cztery i pół gwiazdki za współpracę z organizacjami pozarządowymi w 2008 roku. Tylko dwie gminy wiejskie w Polsce – Duszniki w Wielkopolsce i Rudnik w woj. śląskim – mają maksymalną ilość - pięć gwiazdek.

Celem rankingu jest wskazanie gminom dobrych wzorców postępowania w sferze relacji między organizacjami i administracją samorządową oraz wyróżnienie, które wydają się szczególnie godne naśladowania.

Zestawienie opracowano dla wszystkich samorządów, które odpowiedziały na ankietę Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Stowarzyszenia Klon/Jawor. W gminie Brody od ponad 5 lat prowadzona jest profesjonalna współpraca ze stowarzyszeniami. Zasadniczym jej elementem jest wspieranie finansowe, ale nie mniej ważna jest też wzajemna informacja o planowanych działaniach, patronat gminy nad działaniami organizacji oraz wsparcie pracowników urzędu. Plany dotacji zawsze są konsultowane z przedstawicielami stowarzyszeń. Od ponad dwóch lat działają dwa gremia doradcze: Zespół Konsultacyjny do Spraw Pożytku Publicznego w Gminie Brody oraz Gminna Rada Sportu. Znaczący udział w nich mają  przedstawiciele organizacji pozarządowych. W 2008 roku gmina przekazała dotacje dla stowarzyszeń w łącznej wysokości 63 tys. zł. W 2009 wartość ta wyniosła 72 tys. zł.

Zobacz także: ngo.pl.

Poprawiony: środa, 21 lipca 2010 12:30