Spotkanie dla stowarzyszeń Drukuj
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   

ngo-walne-zebranie-gmina-brody-stowarzyszenia500

Wójt Gminy Brody zaprasza reprezentantów wszystkich organizacji pozarządowych działających na terenie gminie Brody na spotkanie, które odbędzie się 18 listopada 2019r. (poniedziałek) o godz. 15:00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Brodach ul. St. Staszica 3.

Tematyka spotkania:
a) Krótkie szkolenie pracownika Urzędu Gminy Brody na temat wypełniania oferty i rozliczania dotacji samorządowych;
b) Podsumowanie upływającej kadencji Gminnej Rady Pożytku Publicznego w Brodach;
c) wyłonienie trzech przedstawicieli organizacji pozarządowych wchodzących w skład Gminnej Rady Pożytku Publicznego;
d) ustalenie listy przedstawicieli stowarzyszeń do zasiadania w komisjach konkursowych otwartych konkursów ofert;
e) opinia na temat projektu programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku;
f) plany dalszej działalności stowarzyszeń.

Na spotkanie proszę przygotować krótką informację na temat planowanych działań organizacji w sferze pożytku publicznego. W związku z punktem c) tematyki obrad, stowarzyszenia powinny oddelegować na spotkanie osobę, uprawnioną do reprezentowania podmiotu (np. prezes) oraz taką, która wyraża zgodę na zasiadanie w wyżej wspomnianym gremium doradczym. Jeżeli chodzi o punkt d) tematyki spotkania, to należy dodać, że do komisji nie mogą należeć przedstawiciele stowarzyszeń, które w danym otwartym konkursie ofert zamierzają ubiegać się o dotację z budżetu gminy Brody.

Liczymy na przybycie reprezentantów wszystkich organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Brody.

Poprawiony: środa, 16 października 2019 10:10