Gmina wspiera stowarzyszenia Drukuj
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   

stowarzyszenia-dotacje-gmina-brody-ngo-minW 2016 roku gmina Brody przekazała łącznie 165 tys. zł na dotacji dla organizacji pozarządowych. Na tę kwotę składają się głównie środki przyznane na zadania z dziedziny sportu - 131 tys. zł. Na profilaktykę alkoholizmu przekazano 18 tys. zł, na promocję atrakcji turystycznych gminy - 11 tys. zł, natomiast na pomoc w wydawaniu żywności dla osób potrzebujących przekazano 5 tys. zł.

Największe dotacje przekazano organizacjom: „Kamienna Brody", Ludowy Klub Biegacza „Rudnik" i „Rodzina". Pieniądze przyznawano w trybie otwartych konkursów ofert oraz w ramach tzw. małych grantów. Współpraca ze stowarzyszeniami nie polegała tylko na przekazywaniu pieniędzy. W gminie Brody – jako jednej z niewielu samorządów wiejskich - funkcjonuje gremium doradcze jakim jest Rada Działalności Pożytku Publicznego w Brodach. W jego skład wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych. Współpraca gminy ze stowarzyszeniami polegała również na publikowaniu na gminnych stronach internetowych informacji o szkoleniach, możliwościach pozyskania funduszy oraz o bieżącej działalności organizacji pozarządowych. Pracownicy urzędu udzielali także pomocy merytorycznej związanej m. in. z przygotowaniem wniosków i sprawozdań dotacji.

Poprawiony: piątek, 28 kwietnia 2017 10:34