Wójt Gminy Brody ogłasza konsultacje dotyczące regulaminu nagród i wyróżnień sportowych Drukuj
Wpisany przez Mariusz Zawłocki, Rajmund Gębura   

   Wójt Gminy Brody przedkłada do konsultacji projekt regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień za wyniki sportowe finansowanych z budżetu Gminy Brody. Regulamin stanowi materiał wyjściowy do dyskusji na temat zasad przyznawania nagród i wyróżnień sportowych.

Dokument ten dostępny jest w Urzędzie Gminy Brody oraz na stronie www.brody.info.pl
Adresatami konsultacji są:
• organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.239 z dnia 2016.02.26);
• sportowcy, działacze sportowi
• osoby zainteresowane uprawianiem sportu.
Konsultacje trwają w okresie od dnia 30.05.2016 do dnia 30.06.2016r. Składanie uwag
co do przedmiotu konsultacji odbywa się w następujących formach:
• drogą pisemną na adres Urząd Gminy Brody ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody
• w formie elektronicznej na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . (W temacie wiadomości e-mail należy napisać tekst „regulamin nagród i wyróżnień sportowych").
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Mariusz Zawłocki – podinspektor do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Gminy Brody.
Podstawa prawna:
• art. 5 ust. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.239 z dnia 2016.02.26);
• § 2 - 6 uchwały nr X/69/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 października 2010 r.
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego w Brodach lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

Załączniki do pobrania:

Regulamin

Wniosek

Protokół

 

Poprawiony: wtorek, 31 maja 2016 11:58