Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strona Główna Ogłoszenia Dla stowarzyszeń Ogłoszenie dot. oferty na realizację zadania publicznego

URZĄD GMINY BRODY

herb-gb
Adres:
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
woj. świętokrzyskie.
Telefon:
(41) 271-12-31
 fax: (41) 271-19-78
więcej
E-mail:
gmina(at)brody.info.pl
Godziny otwarcia:
Pon: 8:00 -16:00
Wt-Pt: 7:15 - 15:15
du
mp

logo-rii-jst-kolor

sip

Ogłoszenie dot. oferty na realizację zadania publicznego Drukuj Email
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
czwartek, 25 lipca 2013 15:05

Urząd Gminy Brody, do publicznej wiadomości podaje ofertę Stowarzyszenia Świętokrzyski Bank Żywności z Ostrowca Świętokrzyski, na realizację zadania ze sfery pożytku publicznego.

Działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Wójt Gminy Brody informuje, że w dniu 22 lipca 2013 r. Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności, adres: Aleja 3-go Maja 73 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski; złożyło wniosek wraz z ofertą na wykonanie zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Nazwa zadania brzmi: Pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla najuboższych mieszkańców gminy Brody, ze szczególnym uwzględnieniem osób zmagających się z chorobą alkoholową. rodzaj zadania: pomoc społeczna. Do dnia 2 sierpnia 2013r. można zgłaszać uwagi w tej sprawie.
Powyższa oferta zostaje zamieszczona na okres 7 dni w:
1) Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody: www.bip.brody.info.pl
2) w siedzibie Urzędu Gminy Brody – na tablicy ogłoszeń oraz w pokoju nr 200.
3) na stronie internetowej Urzędu Gminy Brody: www.brody.info.pl .
Uwagi dotyczące tej oferty można zgłaszać osobiście w Urzędzie Gminy Brody ul. St. Staszica 3, lub listownie na adres: Urząd Gminy Brody ul. St. Staszica 3 27- 230 Brody; w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty.

Oferta stowarzyszenia

 

Czy wiesz, że...

dyslokacjajednym z ciekawych zjawisk geologicznych w północnej części województwa świętokrzyskiego jest tzw. dyslokacja Wąchocko - Rudzka? Rzeka Kamienna niejako odgradza różne formy geologiczne. Prawy (południowy) brzeg rzeki stanowią utwory dolnego i środkowego triasu, natomiast wzdłuż lewego brzegu zalegają skały dolnej jury.