Dotacje dla stowarzyszeń Drukuj
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   

swiss-swietokrzyskieOśrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu zaprasza organizacje pozarządowe do składania wniosków o dotacje w ramach programu „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością” w wysokości do 50 000 zł. Nabór wniosków trwa do 8 kwietnia 2013 r. do godz. 16.00.

Celem naboru jest rozwój lokalnych inicjatyw poprzez bezpośrednie wsparcie finansowe organizacji pozarządowych, w tym w szczególności:

• rozwój lokalny z wykorzystaniem i zachowaniem dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego

• wykorzystanie zasobów lokalnych prowadzące do poszerzenia oferty turystycznej regionu w tym do rozwoju produktów turystycznych

• podwyższanie kwalifikacji mieszkańców terenów objętych projektem w zakresie usług około turystycznych

Organizacja pozarządowe zainteresowane otrzymaniem dotacji, działające w powiatach: kieleckim, opatowskim, ostrowieckim i sandomierskim (z wyłączeniem miast Kielce i Ostrowiec Św.) mogą na składać wnioski o dotację. Szczegółowe informacje, dotyczące naboru wniosków oraz wytyczne wraz z załącznikami znajdują się na stronie internetowej http://www.swietokrzyskieswiss.pl/

 

Poprawiony: środa, 27 marca 2013 12:34