Komunikat Przewodniczącego Rady Gminy w Brodach Drukuj
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
poniedziałek, 23 maja 2022 08:58

Na sesji Rady Gminy w Brodach, która odbędzie się w dniu 27 maja 2022 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Brody, ul. Stanisława Staszica 3 przeprowadzona zostanie debata nad raportem o stanie gminy, który obejmować będzie podsumowanie działalności Wójta Gminy Brody w roku 2021. Podczas sesji, na której podejmowana będzie również uchwała w sprawie udzielenia bądź nie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Brody, Rada rozpatrzy w pierwszej kolejności raport o stanie gminy. Nad raportem zostanie przeprowadzona debata, w której oprócz radnych może wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców gminy Brody.

Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy musi złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy w Brodach, pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób zawierające : imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz własnoręczny podpis.
Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy - a więc do 26 maja 2022 roku. Po zakończeniu debaty przeprowadzone zostanie głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy Brody wotum zaufania. Zgłoszenia mieszkańców Gminy do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy przyjmowane będą do dnia 26 maja 2022 r. w Urzędzie Gminy w Brodach, ul. Stanisława Staszica 3, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15.00, w biurze obsługi interesanta lub mailem Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Pobierz wzór zgłoszenia do udziału w debacie:

Wersja w formacie docx (15 KB)

Wersja w formacie pdf (90 KB)

Janusz Adamus - Przewodniczący Rady Gminy w Brodach

Poprawiony: poniedziałek, 23 maja 2022 09:19