Uwaga! ważne przypomnienie Wójta Gminy Brody Drukuj
Wpisany przez Rajmund Gębura, Patrycja Kwiecień   
wtorek, 17 maja 2022 11:53

Drodzy mieszkańcy!
W trosce o wasze dobro przypominam o obowiązku składania deklaracji dotyczących źródeł ciepła

Przypominam, że do 30 czerwca właściciele wszystkich budynków mają obowiązek złożyć deklaracje dotyczące źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Jeśli zostało uruchomione nowe źródło ciepła, termin złożenia deklaracji wynosi 14 dni.
(art. 27g ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków oraz art. 15 ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw).
Deklarację można złożyć drogą elektroniczną na stronie: https://ceeb.gov.pl/
lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Brody.

Za niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie można zostać ukaranym grzywną w wysokości od 500 zł do 5 000 zł. (art. 27h ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków)

Zapraszam do urzędu.

Z poważaniem

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat

W załącznikach poniżej do pobrania druki deklaracji dotyczących źródeł ciepła  i źródeł spalania paliw.
Pobierz druk deklaracji dla budynków i lokali mieszkalnych w formacie pdf, rozmiar 259 kilobajtów
Pobierz druk deklaracji dla budynków i lokali niemieszkalnych w formacie pdf, rozmiar 289 kilobajtów.

 

Poprawiony: środa, 18 maja 2022 09:42