Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strona Główna Ogłoszenia Ogłoszenie Wójta Gminy Brody-pierwszy przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiednich na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

URZĄD GMINY BRODY

herb-gb
Adres:
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
woj. świętokrzyskie.
Telefon:
(41) 271-12-31
 fax: (41) 271-19-78
więcej
E-mail:
gmina(at)brody.info.pl
Godziny otwarcia:
Pon: 8:00 -16:00
Wt-Pt: 7:15 - 15:15
du
mp

logo-rii-jst-kolor

sip

Ogłoszenie Wójta Gminy Brody-pierwszy przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiednich na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Rajmund Gębura   
wtorek, 06 kwietnia 2021 07:08

Wójt Gminy Brody na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r, poz. 1990 ze zm.),Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 r, poz. 1490 ze zm.)ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiednich na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej. Uzasadnienie formy wyboru przetargu: Przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiednich – działek nr 308, 318, 309/1, 319/1, 311/1, 321/1, obręb 0014 Staw Kunowski, gmina Brody. O formie przetargu zdecydował fakt, że nieruchomość ta nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość i może poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działki nr 313, 314/1, 316/1. Działki nieogrodzone o regularnym kształcie, wąskie. Teren płaski. Grunty porośnięte trawą i dziką roślinnością. Działki nr 314/1 i 316/1 dzieli rów. Przez działkę nr 313 przebiega ciek wodny. Działka nr 313 i 314/1 posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Długiej - przylegają do pasa drogowego utwardzonego masą bitumiczną. Działka nr 316/1 – nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Zapewnienie dostępu działki nr 316/1 do drogi publicznej leży po stronie Nabywcy. Nieruchomości znajdują się w zasięgu sieci uzbrojenia terenu: energii elektrycznej, sieci wodociągowej kanalizacyjnej i gazowej.
Gmina Brody nie posiada Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Staw Kunowski. Zgodnie ze zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brody działka nr 314/1 położona jest częściowo w strefie zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej i usług nieuciążliwych oznaczonym symbolem IIIa, a częściowo w strefie zieleni naturalnej oznaczonej symbolem VI. Działki nr 313 i 316/1 położone są w strefie zieleni naturalnej oznaczonej symbolem VI.
Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od obciążeń. Przetarg odbędzie się w dniu 12.05.2021 r. godzina 10 00 w siedzibie Urzędu Gminy Brody, przy ul. Stanisława Staszica 3, sala nr 102.

Do wylicytowanej ceny sprzedaży, doliczony zostanie należny podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży. Wadium w pieniądzu PLN w kwocie 2230,00 zł należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Brody numer 64 8518 0006 2003 0021 5039 0003 Bank Spółdzielczy w Starachowicach. Termin wpłaty wadium upływa w dniu 05.05.2021 r. O upływie terminu wpłaty decyduje data uznania rachunku bankowego.

W załącznikach poniżej do pobrania pełna treść ogłoszenie o przetargu i regulamin przetargu.

Kliknij aby pobrać pełną treść ogłoszenia Wójta Gminy Brody o przetargu w formacie PDF rozmiar 329 kilobajtów.

Kliknij aby pobrać treść regulaminu przetargu w formacie PDF rozmiar 318 kilobajtów.

 

Poprawiony: wtorek, 06 kwietnia 2021 07:54
 

Czy wiesz, że...

oltarz-ofiarjeden z olbrzymich głazów w rezerwacie "Skały w Krynkach", według miejscowej legendy służył za ołtarz ofiarny?

Podobno niejaki Gutan składał tam krwawe ofiary bogowi Krynosowi.

elektronik sigara