Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strona Główna Ogłoszenia Ogłoszenie o złożeniu uproszczonej oferty na realizację zadania publicznego

URZĄD GMINY BRODY

herb-gb
Adres:
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
woj. świętokrzyskie.
Telefon:
(41) 271-12-31
 fax: (41) 271-19-78
więcej
E-mail:
gmina(at)brody.info.pl
Godziny otwarcia:
Pon: 8:00 -16:00
Wt-Pt: 7:15 - 15:15
du
mp

logo-rii-jst-kolor

sip

Ogłoszenie o złożeniu uproszczonej oferty na realizację zadania publicznego PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
piątek, 26 marca 2021 12:11

Do publicznej wiadomości podaje się ofertę Stowarzyszenia Świętokrzyski Bank Żywności, ul. Aleja 3-go Maja 73, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski (nr KRS 0000035605) na realizację zadania pod tytułem „Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Brody – II etap". Do dnia 06.04.2021r. można zgłaszać uwagi w tej sprawie.

Działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057 t.j. z dnia 29 maja 2020 r), Wójt Gminy Brody informuje, że w dniu 24.03.2021r. Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności złożyło ofertę na wykonanie zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Kwota wnioskowanej dotacji wynosi 1 500 zł. Powyższa oferta zostaje zamieszczona na okres 7 dni w:
1) Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody: www.bip.brody.info.pl;
2) Na stronie internetowej Urzędu Gminy Brody - www.brody.info.pl;
3) W siedzibie Urzędu Gminy Brody – na tablicy ogłoszeń.
Uwagi dotyczące tej oferty można zgłaszać do Urzędu Gminy Brody poprzez platformę ePUAP: /BRODY/skrytka., lub listownie na adres: Urząd Gminy Brody ul. St. Staszica 3, 27- 230 Brody.

Załącznik do ogłoszenia można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody.

Wójt Gminy Brody
Marzena Bernat

 

Czy wiesz, że...

kk3najprawdopodobniej już w 1353r. wybudowano modrzewiowy kościół w Krynkach p.w. Św. Marcina. Stał on przy obecnych zabudowanich ulicy Długiej. Do dziś stoi tam krzyż upamiętniający lokalizację świątyni. Podobno niektóre belki w kryneckiej dzwonnicy pochodzą z tego kościoła!

elektronik sigara