Będą konsultacje społeczne na temat gospodarki przestrzennej Drukuj
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
środa, 09 września 2020 12:29

Gmina Brody pozyskała grant w ramach projektu "Wspólny Plan" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Jego celem jest przeprowadzenie pogłębionych konsultacji społecznych w obszarze planowania przestrzennego.

Przedmiotem konsultacji jest projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brody. Ideą akcji jest prowadzenie dialogu z mieszkańcami wykorzystując nowoczesne narzędzia i techniki konsultacji społecznych.
Od listopada rozpoczynamy konsultacje społeczne studium. Gorąco zachęcamy do zaangażowania i czynnego udziału w tym procesie. Wszelkie niezbędne informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej gminy w zakładce "Konsultacje społeczne" oraz na ulotkach i plakatach.

W celu wyjaśnienia podstawowych zagadnień z obszaru planowania przestrzennego odsyłamy do broszury "PLANOWANIE PRZESTRZENNE DLA KAŻDEGO".

logo-PL-UE-FE

Poprawiony: środa, 09 września 2020 13:09