Pamięć o ofiarach pacyfikacji Boru Kunowskiego Drukuj
Wpisany przez Rajmund Gębura, Mariusz Zawłocki   
środa, 06 lipca 2022 08:06

Glowne-M-bor-kunowski-2022-79-rocznica-pacyfikacji-wsi-74Zgodnie z przyjętą tradycją w poniedziałek 4 lipca 2022 r. odbyła się uroczystość patriotyczna poświęcona pamięci 43 ofiar zbrodniczej akcji pacyfikacyjnej przeprowadzonej przez hitlerowców w Borze Kunowskim 4 lipca 1943 roku. Podczas tamtej pamiętnej „krwawej niedzieli" spalono żywcem w stodole 21 osób, w tym matki z małymi dziećmi, a od kul zginęło 22 osoby. W tym roku minęła 79 rocznica tego bestialskiego mordu.

Zbiórka uczestników odbyła się w miejscu gdzie kiedyś znajdowała się tamta stodoła, a gdzie dziś jest obelisk z krzyżem i pamiątkową tabliczką Stąd zgromadzeni z pocztami sztandarowymi, przy dźwiękach muzyki marszowej granej przez orkiestrę dętą, przeszli do oddalonej o około jeden kilometr polany leśnej, będącej kiedyś miejscem spoczynku ofiar tej makabrycznej zbrodni, a gdzie obecnie znajduje się pomnik.
W tegorocznej uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych Gminy Brody – Pani Wójt Marzena Bernat, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Tomasz Budzyń, Przewodniczący Komisji Skarg Wniosków i Petycji Dariusz Łodej, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Leszek Sarna, Radni Jadwiga Bonia, Anna Tomczyk, Beata Szustak i Marek Michalczewski.
Gminę Kunów reprezentowali: Przewodniczący Rady Miejskiej w Kunowie Piotr Rakoczy, Radna Rady Miejskiej Jadwiga Banasik, Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich, Rolnictwa i Środowiska UMiG w Kunowie Jarosław Adamski i przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miejskiej.
W imieniu Posła na Sejm RP Pani Agaty Wojtyszek przybyła Asystent Agnieszka Adamczyk. Władze Powiatu Starachowickiego reprezentował Członek Zarządu Powiatu Jerzy Materek, obecne były delegacje Polskich Drużyn Strzeleckich z komendantem, gen. dyw. ds. Janem Grudniewskim, płk ds. Jerzym Brożyną, leśników, nauczycieli, szkół, straży pożarnej, stowarzyszeń, klas mundurowych ZDZ w Starachowicach, sołtysi oraz mieszkańcy Boru Kunowskiego, w tym żyjący naoczni świadkowie tamtych wydarzeń: Danuta Klepacz, Stanisława Pszonak i Aleksander Klepacz, dla których uroczystość w dniu 4 lipca jest zawsze okazją do wspominania osobistej tragedii związanej z utratą bliskich. Jak prawie co roku przyjechali z Krakowa Państwo Anna i Józef Babińscy, związani z rodziną Klepaczów zabitych w czasie pacyfikacji.
Na wstępie spiker uroczystości Dyrektor CKiR w Brodach Łukasz Gołda przywitał wszystkich obecnych i poprosił o uczczenie minutą ciszy pamięci poległych.
Później delegacje złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicze. Pani Wójt Marzena Bernat w swoim przemówieniu poprosiła o uczczenie minutą ciszy pamięci zmarłego 24 marca 2022 r. porucznika Aleksego Zaborskiego, Prezesa Starachowickiego Koła Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich od wielu lat uczestniczącego w uroczystości ku czci ofiar pacyfikacji Boru Kunowskiego. Następnie przypomniała dramatyczne wydarzenia z 4 lipca 1943 roku, wspominając, że „to właśnie pamięć o tragicznie przelane krwi wzywa nas, abyśmy bez względu na wszelkie okoliczności przybyli tutaj, aby uczcić męczeństwo i modlić się za 43 mieszkańców Boru Kunowskiego, bestialsko zamordowanych przez hitlerowców".
Okolicznościowy list od Pani Poseł Agaty Wojtyszek odczytała Asystent Agnieszka Adamczyk.
Mszę Świętą w imieniu ofiar tej zbrodni wojennej celebrowali ksiądz Sławomir Kurpiński, proboszcz parafii pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Janiku, który wygłosił długą patriotyczną homilię i ksiądz Jerzy Eichler, proboszcz parafii pod wezwaniem Świętego Władysława w Kunowie, który na koniec sprawowanej mszy odczytał nazwiska wszystkich 43 ofiar pacyfikacji.
Pani Wójt na zakończenie podziękowała wszystkim za przybycie i za wspólna modlitwę w intencji mieszkańców Boru Kunowskiego zabitych podczas pacyfikacji 4 lipca 1943 roku.

 

Poprawiony: środa, 06 lipca 2022 12:49