Herb Gminy Brody z napisem "Gmina Brody"

Zimowe utrzymanie dróg (odśnieżanie) - numery telefonów

Tak jak w ubiegłym roku, zimowym utrzymaniem dróg gminnych w sezonie 2023/24 zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach. Zgłoszenia należy kierować pod nr tel. 41/271 13 77, lub całodobowo - 782 705 777. Informacje będą również przyjmowane w Urzędzie Gminy Brody - tel. 41/271 12-31, 41/271 12 05 (w godzinach pracy Urzędu, pon. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.15-15.15). W sprawach utrzymania dróg powiatowych zgłoszenia należy kierować pod nr 41 273 02 27 lub 41 273 02 20, a dróg krajowych pod nr 41 273 32 58.
Poniższa mapa prezentuje, które drogi są w zarządzie gminy Brody, a które w zarządzie powiatu:
Gmina Brody - drogi gminne i powiatowe
Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z obowiązującym prawem właściciel posesji ma obowiązek uprzątnięcia śniegu, błota, lodu oraz innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą do ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Obowiązkiem zarządców nieruchomości jest także usuwanie sopli oraz nawisów lodowych, mogących zagrażać ludziom. Należy również usuwać nadmierne ilości śniegu z dachów by nie dopuścić do przeciążenia konstrukcji.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności