Herb Gminy Brody z napisem "Gmina Brody"

Ogłoszenie Wójta Gminy Brody- wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na rzecz dzierżawcy

Wójt Gminy Brody na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.)  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na rzecz dzierżawcy .  Część działki nr: 373/6 Obręb 0007 Krynki, gmina Brody, powiat starachowicki. Księga wieczysta KI1H/00022469/8. Szczegółowa treść ogłoszenia znajduje się do pobrania w formacie pdf w załączniku.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności