Herb Gminy Brody z napisem "Gmina Brody"

Ogłoszenie dla małżeństw obchodzących 50-lecie ślubu

Wójt Gminy Brody prosi o zgłaszanie par małżeńskich, które w 2024 roku obchodzą Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego oraz par, które swój jubileusz obchodziły w latach wcześniejszych a nie zostały odznaczone Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. To honorowe odznaczenie nadawane jest przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej osobom, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim.
Niestety w związku z obowiązującymi przepisami Urząd Gminy nie może samodzielnie pozyskiwać informacji o parach obchodzących jubileusze małżeńskie. Dlatego też zwracam się do Państwa z prośbą o zgłaszanie się do Urzędu Stanu Cywilnego w Brodach i występowanie z wnioskiem o nadanie takiego odznaczenia do dnia 15 stycznia 2024 r.
Zgłaszać można wszystkich chętnych Jubilatów mających miejsce zameldowania na pobyt stały na terenie Gminy Brody. Z wnioskiem mogą wystąpić sami Jubilaci lub osoby im najbliższe. Wnioski są dostępnie w Urzędzie Stanu Cywilnego w Brodach, pok. nr 6 tel. 41 271 12 31 wew. 205.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności