Strona Główna Ogłoszenia Dla stowarzyszeń Konkurs dotacyjny w dziedzinie edukacji

URZĄD GMINY BRODY

herb-gb
Adres:
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
woj. świętokrzyskie.
Telefon:
(41) 271-12-31
 fax: (41) 271-19-78
więcej
E-mail:
gmina(at)brody.info.pl
Godziny otwarcia:
Pon: 8:00 -16:00
Wt-Pt: 7:15 - 15:15
du
mp

logo-rii-jst-kolor

sip

Konkurs dotacyjny w dziedzinie edukacji Drukuj Email
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   

matemmZarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2010 roku. Oferty można składać do 24 marca 2010.

Przeznaczono 170 tys. zł. na następujące zadania publiczne: 

Zadanie nr 1 – Organizowanie i uczestnictwo w konferencjach, seminariach, sympozjach naukowych, warsztatach oraz innych imprezach z zakresu edukacji i nauki, służących rozwojowi, upowszechnianiu i promocji edukacji i nauki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w województwie świętokrzyskim.

Zadanie nr 2 – Organizowanie lub uczestnictwo w olimpiadach, konkursach tematycznych, przeglądach, festiwalach i innych przedsięwzięciach z zakresu edukacji, oświaty i wychowania promujących naukowe i artystyczne osiągnięcia uczniów i studentów, służących wspomaganiu rozwoju i uzdolnień dzieci i młodzieży.

Zadanie nr 3 – Organizowanie przedsięwzięć i podejmowanie inicjatyw o charakterze lokalnym lub regionalnym, służących popularyzacji edukacji regionalnej, ze szczególnym uwzględnieniem działań wychowawczych obejmujących swym zakresem dzieci i młodzież.

Zadanie nr 4 – Organizacja zajęć i kursów w zakresie nauk o znaczeniu kluczowym dla gospodarki (matematyka, fizyka, języki obce, ICT) służących podnoszeniu kompetencji i poziomu wiedzy uczniów – kandydatów na studia na uczelniach funkcjonujących w województwie świętokrzyskim


Podmioty uprawnione do złożenia oferty to:

1. Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.).

2. Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

3. Jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzoro

 

Więcej informacji na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Wyjaśnień w tej sprawie udziela Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Oddział Edukacji i Nauki ul. Paderewskiego 34a tel. (41) 341 69 07, 341 69 09, fax (41) 344 36 11; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Poprawiony: środa, 03 marca 2010 14:02
 

Czy wiesz, że...

kapl-dziurkatastrofalna powódż w 1903r. zniszczyła tamę i wszystkie urządzenia fabryczne w Brodach? Jedną z Konsekwencji kataklizmu był rozwój chorób, w tym malarii. Miejscowa legenda głosi, że epidemię powstrzymała interwencja św. Jana Nepomucena, którego figurę umieszczono w kapliczce we wsi Dziurów. Imię świętego nosi jedna z ważniejszych ulic tej miejscowości.

elektronik sigara