Strona Główna Ogłoszenia Dla stowarzyszeń Ogłoszenie- „Upowszechnianie wiedzy o regionie oraz promowanie walorów turystycznych i krajoznawczych"

URZĄD GMINY BRODY

herb-gb
Adres:
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
woj. świętokrzyskie.
Telefon:
(41) 271-12-31
 fax: (41) 271-19-78
więcej
E-mail:
gmina(at)brody.info.pl
Godziny otwarcia:
Pon: 8:00 -16:00
Wt-Pt: 7:15 - 15:15
du
mp

logo-rii-jst-kolor

sip

Ogłoszenie- „Upowszechnianie wiedzy o regionie oraz promowanie walorów turystycznych i krajoznawczych" Drukuj Email
Wpisany przez Mariusz Zawłocki, Rajmund Gębura   

  Do publicznej wiadomości podaje się ofertę Fundacji „Młodzi Radom" adres: 26-600 Radom ul. Adama Rapackiego 6 (KRS nr: 00003692) na realizację zadania pod nazwą: „Upowszechnianie wiedzy o regionie oraz promowanie walorów turystycznych i krajoznawczych". Do dnia 12 lipca 2016r. można zgłaszać uwagi w tej sprawie.


  Działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2014.1118 -j.t.), Wójt Gminy Brody informuje,
że w dniu 04.07.2016 r. Fundacja „Młodzi Radom" złożyła ofertę na wykonanie zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Kwota wnioskowanej dotacji
wynosi 5 000 zł.
Powyższa oferta zostaje zamieszczona na okres 7 dni w:
1) Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody: www.bip.brody.info.pl;
2) Na stronie internetowej Urzędu Gminy Brody - www.brody.info.pl;
3) w siedzibie Urzędu Gminy Brody – na tablicy ogłoszeń.
Uwagi dotyczące tej oferty można zgłaszać osobiście w Urzędzie Gminy Brody
ul. St. Staszica 3, lub listownie na adres: Urząd Gminy Brody ul. St. Staszica 3 27- 230 Brody; w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty.

 

Do pobrania załącznik - Uproszczona Oferta Zadania Publicznego.

Pobierz załacznik.

 

Czy wiesz, że...

kolo-wodnejuż w XVI wieku na rzece Kamiennej w Krynkach istniała zapora wodna? W1578r. funkcjonowały tu trzy koła wodne napędzające urządzenia hutnicze. Nie jest wykluczone, że  kuźnica realizowała szereg poważnych dostaw rządowych. Za te zasługi dzierżawca zakładu - Walenty Duracz został nobilitowany do stanu szlacheckiego.

elektronik sigara