Dodatkowe świadczenie pielęgnacyjne Drukuj
Wpisany przez GOPS Brody   
poniedziałek, 17 października 2011 12:46

100zlKażda osoba, która otrzymuje świadczenia pielęgnacyjne z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach (520zł/mies.), ma teraz możliwość uzyskania dodatkowej kwoty – dwa razy po 100 zł - w listopadzie i  grudniu br. Wystarczy do 31 października, złożyć odpowiedni wniosek do GOPS-u w Brodach.

Rada Ministrów w dniu 27 września 2011 r. przyjęła uchwałę ustanawiającą rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Przewiduje ona, że osobom mające w listopadzie lub grudniu 2011 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego będzie wypłacana dodatkowa pomoc w tych dwóch miesiącach. Osoba mająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, musi w terminie do 31 października 2011 r., złożyć do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach wniosek o przyznanie pomocy. Wnioski przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc listopad lub grudzień 2011 r. będzie przyznane po 31 października 2011 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Pomoc będzie realizowana ze środków budżetu państwa.

Poprawiony: wtorek, 18 października 2011 09:33