Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strona Główna Ogłoszenia Zgłoś szlachetnego przedsiębiorcę

URZĄD GMINY BRODY

herb-gb
Adres:
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
woj. świętokrzyskie.
Telefon:
(41) 271-12-31
 fax: (41) 271-19-78
więcej
E-mail:
gmina(at)brody.info.pl
Godziny otwarcia:
Pon: 8:00 -16:00
Wt-Pt: 7:15 - 15:15
du
mp

logo-rii-jst-kolor

sip

Zgłoś szlachetnego przedsiębiorcę PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
wtorek, 11 października 2011 12:04

filantrop-mStowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej ogłasza konkurs dla przedsiębiorców wspierających aktywność społeczną na terenie Lokalnej Grupy Działania. Szukane są firmy, które zmieniają nasz region na lepsze. Laureaci otrzymają tytuł „Lider Społecznie Zaangażowanego Biznesu.

Konkurs ma na celu promocję i wspieranie firm działających na terenie LGD, tj. gmin: Brody, Baćkowice, Łagów, Nowa Słupia, Pawłów i Waśniów, które swoją postawą wspierają aktywność społeczną mieszkańców, a także upowszechnianie dobrych praktyk w dziedzinie pozyskiwania i zarządzania środkami pozyskanymi od firm. Przedsiębiorcy mogą starać się o tytuł, konkurując z firmami z gminy, w której mają siedzibę. Firmy do konkursu mogą zgłaszać również organizacje pozarządowe: stowarzyszenia, fundacje z terenu LGD Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, które uzyskają zgodę wskazanego przedsiębiorcy.

Kapituła konkursowa składająca się z członków zarządu i Dyrektora biura Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej oraz wójtów gmin z obszaru działania LGD dokona wyboru laureatów i uhonoruje najbardziej aktywne w sferze społecznej firmy. Kryteriami wyboru będą: kwota udzielonego wsparcia na inicjatywy społeczne w stosunku do liczby zatrudnionych pracowników, liczba inicjatyw aktywizujących społeczność lokalną wspartych przez uczestnika konkursu, czas istnienia firmy oraz systematyczność pomocy udzielanej organizacjom pozarządowym z obszaru LGD.

Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej stowarzyszenia i przesłać go do biura organizacji w terminie do 10 listopada 2011 r. Nagrody przyznane zostaną podczas Gali "Społecznie Zaangażowanego Biznesu". Laureaci otrzymają statuetkę, certyfikat, tytuł „Zwycięzcy w konkursie Lider Społecznie Zaangażowanego Biznesu"” oraz zaproszenie do Kapituły konkursu na okres dwóch kolejnych lat. Laureat konkursu, otrzyma w nagrodę bezpłatną promocję firmy w postaci sfinansowania odcinka „Panoramy Gospodarczej” w TVP Kielce – wartość nagrody: 3690,00 zł.

Poprawiony: wtorek, 11 października 2011 12:35
 

Czy wiesz, że...

skwrnad brzegiem Zalewu Brodzkiego rozciągają się warte odwiedzenia "Skały w Rudzie". Na jednym z bloków skalnych rośnie brzoza, z korzenia której wyrastają cztery pnie. Według lokalnej tradycji każda panna, która usiądzie na tym drzewie na pewno dobrze wyjdzie za mąż. Zapraszamy do sprawdzenia tej legendy! Więcej informacji: link

elektronik sigara