Szansa dla mieszkańców gminy Drukuj
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
czwartek, 21 kwietnia 2011 07:35

srwsStowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, do którego należy również gmina Brody - prowadzi od 4 maja do 2 czerwca 2011r. nabór wniosków. Będzie można uzyskać  na zadania mające na celu poprawę warunków życia w gminie, oraz na tworzenie firm. Zapraszamy do składania wniosków i korzystania z szansy na dofinansowanie.

 

Przyjmowane będą wnioski w ramach trzech działań:

1. „Małe projekty”:

Celem działania jest dofinansowanie projektów ogólnodostępnych poprawiających jakość życia lub aktywność społeczno-gospodarczą mieszkańców obszaru LSR. O dofinansowanie mogą ubiegać się między innymi osoby fizyczne, osoby prawne, organizacje pozarządowe, gminy, kościoły. W przypadku małych projektów wysokość pomocy na projekt nie może przekroczyć 70% kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 25 000 zł.

Ogłoszenie o konkursie znajduje się na stronie Stowarzyszenia: http://lgd-srws.pl/index.php?art=531&xmenu=76


2. „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”:

Celem działania jest wsparcie firm oraz osób fizycznych nie ubezpieczonych w KRUS w zakładaniu lub w rozszerzeniu już istniejącej działalności gospodarczej. Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych operacji. Wysokość pomocy przyznanej na realizację operacji nie może przekroczyć:

· 100 000 zł– jeśli biznesplan przewiduje utworzenie od 1 do 2 miejsc pracy,

· 200 000 zł– jeśli biznesplan przewiduje utworzenie powyżej 2 i mniej niż 3 miejsca pracy,

· 300 000 zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsca pracy.

Ogłoszenie o konkursie znajduje się na stronie Stowarzyszenia: http://lgd-srws.pl/index.php?art=533&xmenu=76

 

3. „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.

Celem działania jest wsparcie rolników, domowników i małżonków rolników w zakładaniu własnych firm. Pomoc dla jednego beneficjenta może wynieść nawet 100 tys. zł. Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych operacji.

Ogłoszenie o konkursie znajduje się na stronie Stowarzyszenia: http://lgd-srws.pl/index.php?art=532&xmenu=76

 

Poprawiony: czwartek, 21 kwietnia 2011 08:03