Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strona Główna Ogłoszenia Pożyczka na rozwój turystyki

URZĄD GMINY BRODY

herb-gb
Adres:
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
woj. świętokrzyskie.
Telefon:
(41) 271-12-31
 fax: (41) 271-19-78
więcej
E-mail:
gmina(at)brody.info.pl
Godziny otwarcia:
Pon: 8:00 -16:00
Wt-Pt: 7:15 - 15:15
du
mp

logo-rii-jst-kolor

sip

Pożyczka na rozwój turystyki PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
środa, 09 czerwca 2021 08:10

Pożyczka na rozwój turystyki z projektu Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka to wsparcie dla firm z branży turystycznej lub okołoturystycznej, działających w Polsce Wschodniej. Finansowanie pomoże poszerzyć ofertę firmy, podnieść jakość produktów i usług oraz opłacić bieżące wydatki.

Wsparcie może być udzielane na następujące typy wydatków:

 1. Prowadzenie robót budowanych (budowa, przebudowa lub remont obiektów i infrastruktury).
 2. Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym również na:
 • zakup gruntów, nieruchomości pod warunkiem:
  • przeznaczenia na cele inwestycyjne (bezpośrednio związane z, lub przystosowane do prowadzenia działalności gospodarczej);
  • przedmiotem wsparcia nie będzie wyłącznie zakup gruntu/ nieruchomości (maksymalny udział kosztów gruntu/nieruchomości w całości wsparcia może wynieść 90%). W ramach inwestycji konieczne jest także finansowanie działań dotyczących danego produktu/usługi mających związek z gruntem/ nieruchomością. Ze wsparcia wyłączony jest zakup nieruchomości z przeznaczeniem na cele obrotowe;
 • zakup pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego pod następującymi warunkami:
  • zakup fabrycznie nowego lub używanego środka transportu (nie więcej niż 5 – letniego), tj.: samochodu z dopuszczalną masą całkowitą do 3,5 tony, przeznaczonego do przewozu ładunków lub osób, w związku z prowadzaniem działalności turystycznej, np. na potrzeby imprez okolicznościowych, wycieczek krajoznawczych, wyjazdów integracyjnych, transferu z lotnisk do hotelu, wyjazdów firmowych, szkoleń, targów, konferencji, obozów, kolonii, zielonych szkół.
  • wyłącznie przez MSP prowadzące działalność gospodarczą w województwie świętokrzyskim oraz posiadające na terenie województwa świętokrzyskiego: siedzibę lub albo stałe lub dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej. W przypadku, gdy przedsiębiorca nie posiada ujawnionego w CEIDG stałego lub dodatkowego stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, taki przedsiębiorca może otrzymać wsparcie na zakup pojazdu do transportu drogowego, pod warunkiem, że posiada adres zamieszkania na terenie województwa świętokrzyskiego.
  • w przypadku gdy udzielenie wsparcia byłoby pomocą de minimis, MŚP nie prowadzi działalności zarobkowej w zakresie drogowego transportu towarów, a nabywany pojazd nie jest przeznaczony do transportu drogowego towarów (zgodnie z art. 3 ust. 3 Rozporządzenia 1407/2013);

Więcej informacji o projekcie: https://sfr-kielce.pl/oferta/pozyczka-na-rozwoj-turystyki/

Poprawiony: wtorek, 29 czerwca 2021 08:35
 

Czy wiesz, że...

kk3widziałaś(łeś) kiedyś budowlę z "płaczącego" piaskowca? Z takiego materiału zbudowany jest kościół w Krynkach.

elektronik sigara