Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strona Główna Ogłoszenia Ogłoszenie - oferta dotacji w trybie tzw. małych grantów

URZĄD GMINY BRODY

herb-gb
Adres:
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
woj. świętokrzyskie.
Telefon:
(41) 271-12-31
 fax: (41) 271-19-78
więcej
E-mail:
gmina(at)brody.info.pl
Godziny otwarcia:
Pon: 8:00 -16:00
Wt-Pt: 7:15 - 15:15
du
mp

logo-rii-jst-kolor

sip

Ogłoszenie - oferta dotacji w trybie tzw. małych grantów PDF Drukuj Email
Wpisany przez Rajmund Gębura   
poniedziałek, 22 lutego 2021 14:54

Do publicznej wiadomości podaje się ofertę Stowarzyszenia Świętokrzyski Bank Żywności, adres siedziby: ul. Aleja 3-go Maja 73, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, KRS 0000035605; na realizację zadania pod nazwą: "Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Brody". Do dnia 01.03.2021r. można zgłaszać uwagi w tej sprawie.

Działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057 t.j. z dnia 29 maja 2020), Wójt Gminy Brody informuje, że w dniu 18.02.2021r. Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności złożyło ofertę na wykonanie zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Kwota wnioskowanej dotacji wynosi 4000 zł.
Powyższa oferta zostaje zamieszczona na okres co najmniej 7 dni roboczych w:
1) Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody: www.bip.brody.info.pl
2) Na stronie internetowej Urzędu Gminy Brody - www.brody.info.pl
3) W siedzibie Urzędu Gminy Brody – na tablicy ogłoszeń.
Uwagi dotyczące tej oferty można zgłaszać osobiście w Urzędzie Gminy Brody, ul. St. Staszica 3, lub listownie na adres: Urząd Gminy Brody ul. St. Staszica 3, 27- 230 Brody w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty.

Ofertę Stowarzyszenia Świętokrzyski Bank Żywności można pobrać w hBiuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody

Poprawiony: wtorek, 23 lutego 2021 15:40
 

Czy wiesz, że...

pudlingarniaw 1843 roku, w zakładzie metalurgicznym - tzw. pudlingarni oraz walcowni w Brodach pracowało 60 robotników? W ciągu roku przetapiano tu ok. 2 600 ton żelaza handlowego.

elektronik sigara