Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strona Główna Ogłoszenia Ogłoszenie - oferta dotacji w trybie tzw. małych grantów

URZĄD GMINY BRODY

herb-gb
Adres:
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
woj. świętokrzyskie.
Telefon:
(41) 271-12-31
 fax: (41) 271-19-78
więcej
E-mail:
gmina(at)brody.info.pl
Godziny otwarcia:
Pon: 8:00 -16:00
Wt-Pt: 7:15 - 15:15
du
mp

logo-rii-jst-kolor

sip

Ogłoszenie - oferta dotacji w trybie tzw. małych grantów PDF Drukuj Email
Wpisany przez Rajmund Gębura   
piątek, 19 lutego 2021 11:51

Do publicznej wiadomości podaje się ofertę Stowarzyszenia Profilaktyczno-Społecznego „Azyl", adres siedziby: ul. Starachowicka 9, 27-230 Brody, NIP: 664-21-42-130. REGON: 38 25 98 599; na realizację zadania pod nazwą: "Dowóz żywności osobom z terenu Gminy Brody znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych do domostw ze względu na stan epidemiologiczny wywołany COVID-19". Do dnia 26.02.2021r. można zgłaszać uwagi w tej sprawie.

Działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057 t.j. z dnia 29 maja 2020), Wójt Gminy Brody informuje, że w dniu 17.02.2021r. Stowarzyszenie Profilaktyczno-Społeczne „Azyl", złożyło ofertę na wykonanie zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Kwota wnioskowanej dotacji wynosi 1500 zł.
Powyższa oferta zostaje zamieszczona na okres co najmniej 7 dni roboczych w:
1) Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody: www.bip.brody.info.pl
2) Na stronie internetowej Urzędu Gminy Brody - www.brody.info.pl
3) W siedzibie Urzędu Gminy Brody – na tablicy ogłoszeń.
Uwagi dotyczące tej oferty można zgłaszać osobiście w Urzędzie Gminy Brody, ul. St. Staszica 3, lub listownie na adres: Urząd Gminy Brody ul. St. Staszica 3, 27- 230 Brody w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty.

Ofertę stowarzyszenia można pobrać w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody

Poprawiony: wtorek, 23 lutego 2021 08:02
 

Czy wiesz, że...

w latach 1919-1954 wsie na naszym terenie należały do gminy Styków z siedzibą w Starachowicach? W 1952 roku gmina składała się z 12 gromad: Brody, Budy, Brodzkie, Dziurów, Jabłonna, Kuczów, Lipie, Lubienia, Michałów, Ruda, Skała, Styków i Styków Kolonia.

elektronik sigara