Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strona Główna Ogłoszenia Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

URZĄD GMINY BRODY

herb-gb
Adres:
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
woj. świętokrzyskie.
Telefon:
(41) 271-12-31
 fax: (41) 271-19-78
więcej
E-mail:
gmina(at)brody.info.pl
Godziny otwarcia:
Pon: 8:00 -16:00
Wt-Pt: 7:15 - 15:15
du
mp

logo-rii-jst-kolor

sip

Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
poniedziałek, 26 października 2020 08:30

Wójt Gminy Brody, na podstawie art. 35 ust 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U z 2020 r. poz. 65 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody przeznaczonej do dzierżawy.

Lp.

Nr
działki

 

Pow.

w ha

 

Opis nieruchomości

położenie

 

 

Przeznaczenie w planie miejscowym

Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego
w zł i termin wnoszenia opłat

Nr księgi

wieczystej

Uwagi

1

1220/4

2,4400

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w   miejscowości KRYNKI,
obręb 0007,
gmina Brody,
powiat starachowicki.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brody, zatwierdzonego Uchwałą Nr II/12/20 Rady Gminy w Brodach z dnia 18 lutego 2020 r. nieruchomość przeznaczona pod: R-tereny rolnicze, MN14, MN15 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, KDL7 – tereny publicznych dróg gminnych trasy lokalnej. Na nieruchomości znajdują się linie elektroenergetyczne 15kv wraz ze strefami technicznymi.

1 827,02 zł

Czynsz zwolniony z podatku VAT

Czynsz roczny płatny w terminie do 31 stycznia każdego roku.

KI1H/00048705/3

Dzierżawa z przeznaczeniem pod uprawy rolne

UWAGA:

  1. Czynsz dzierżawny będzie podlegał aktualizacji w przypadku zmiany wysokości średniej ceny skupu żyta określonej w komunikacie Prezesa GUS za 11 kwartałów poprzedzających kwartał, poprzedzający rok podatkowy lub w przypadku zmiany prawa miejscowego. Aktualizacja czynszu zostanie wprowadzona jednostronnie i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.
  2. Podania – oferty należy składać w Urzędzie Gminy Brody, ul. Stanisława Staszica 3,
  3. Okres zawarcia umowy dzierżawy – 3 lata.
  4. Dzierżawca zobowiązany jest również do opłacania podatku od wydzierżawionego gruntu.

 

Poprawiony: poniedziałek, 26 października 2020 08:34
 

Czy wiesz, że...

bocian.czchciałbyś na własne oczy zobaczyć bocian czarnego? Ten rzadki gatunek wybrał na miejsce gniazdowania niedostępne partie rezerwatu "Rosochacz". Miłośnik przyrody dostrzeże tam wiele ciekawych gatunków flory i fauny.

elektronik sigara