Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strona Główna Ogłoszenia "Świętokrzyski Kierowca Autobusu"-rekrutacja

URZĄD GMINY BRODY

herb-gb
Adres:
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
woj. świętokrzyskie.
Telefon:
(41) 271-12-31
 fax: (41) 271-19-78
więcej
E-mail:
gmina(at)brody.info.pl
Godziny otwarcia:
Pon: 8:00 -16:00
Wt-Pt: 7:15 - 15:15
du
mp

logo-rii-jst-kolor

sip

"Świętokrzyski Kierowca Autobusu"-rekrutacja PDF Drukuj Email
Wpisany przez Rajmund Gębura   
środa, 02 września 2020 13:22

    W dniach 31.08.-04.09.2020 prowadzona będzie rekrutacja kandydatów na uczestników projektu „Świętokrzyski Kierowca Autobusu" realizowanego przez Tomasza Molendowskiego TOM. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020, Poddziałanie 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych.

Celem projektu jest objecie kształceniem 52 osób dorosłych (8 kobiet i 44 mężczyzn), które chcą z własnej inicjatywy uzyskać lub uzupełnić kwalifikacje zawodowe kierowcy autobusu (kat. D prawa jazdy oraz świadectwo kwalifikacji do przewozu osób).

Do projektu mogą zostać zakwalifikowane wyłącznie osoby, które:
• zamieszkują (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) lub pracują lub uczą się
na terenie województwa świętokrzyskiego, w tym również osoby
z niepełnosprawnościami (w projekcie mogą wziąć udział osoby
z niepełnosprawnościami, jeśli spełnią wymogi Ustaw i Rozporządzeń regulujących kształcenie kierowców i otrzymają zgodę lekarza na wykonywanie zawodu kierowcy);
• posiadają ważne prawo jazdy kat. B;
• osiągną minimalny wiek wymagany do kierowania pojazdami kategorii D w dniu odbioru uprawnień – 24 lata;
• nie korzystają z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Regulamin projektu, w którym określone zostały szczegóły rekrutacji, zasady kwalifikowania do projektu oraz obowiązki uczestników dostępne są na stronie www.sjtom-ck.pl (w zakładce „Projekty EFS" / „Świętokrzyski Kierowca Autobusu").

Formularze zgłoszeniowe prosimy dostarczać do skrzynki podawczej biura projektu przy ul. Żelaznej 47/51A/15 (Szkoła Jazdy „TOM") w godz. 12.00-16.00 lub skanem na adres mailowy projektu ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ). Rekrutacja trwa do 04.09.2020 r.

Osoby zakwalifikowane do projektu zobligowane będą do uzyskania Profilu Kandydata
na Kierowcę (PKK) we właściwym dla siebie wydziale komunikacji.
W celu uzyskania PKK kandydat jest zobowiązany do uzyskania stosownych zaświadczeń lekarskich i psychologicznych stwierdzających brak przeciwwskazań lekarskich
i psychologicznych do kierowania pojazdami i pracy na stanowisku kierowcy. Badania lekarskie uczestnik projektu wykonuje na własny koszt (wkład własny finansowy uczestników do projektu). W przypadku stwierdzenia przez lekarza przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów, brak będzie możliwości uczestnictwa w projekcie.
Kursy kończą się egzaminami państwowymi na prawo jazdy oraz świadectwo kwalifikacji.

Z poważaniem
Tomasz Molendowski
z zespołem projektowym

Tekst ogłoszenia do pobrania w załączniku PDF poniżej.
- Kliknij aby pobrać załącznik

 

 

 

 

Czy wiesz, że...

dyslokacjajednym z ciekawych zjawisk geologicznych w północnej części województwa świętokrzyskiego jest tzw. dyslokacja Wąchocko - Rudzka? Rzeka Kamienna niejako odgradza różne formy geologiczne. Prawy (południowy) brzeg rzeki stanowią utwory dolnego i środkowego triasu, natomiast wzdłuż lewego brzegu zalegają skały dolnej jury.

elektronik sigara