Diagnoza-aktywizacja-praca Drukuj
Wpisany przez Rajmund Gębura, Andrzej Gach   
czwartek, 24 października 2019 15:19

   Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach realizując projekt partnerski wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Skarżysku-Kamiennej pod nazwą „DIAGNOZA - AKTYWIZACJA - PRACA", będzie prowadzić nabór do projektu od dnia 01.10.2019r. do 30.10.2019r. w ramach Poddziałania 10.02.01 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia.

Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zwiększenie kwalifikacji i umiejętności adekwatnych do potrzeb rynku pracy przez 80 osób długotrwale bezrobotnych, poszukujących pracy (pozostających bez zatrudnienia więcej niż rok) w wieku powyżej 29 r.ż., zamieszkujących teren województwa świętokrzyskiego.Osobom zakwalifikowanym do udziału w projekcie oferujemy bezpłatne wsparcie obejmujące

1) INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA (2godz/osobę)
2) PORADNICTWO ZAWODOWE(2 godz/osobę)
3) STAŻE ZAWODOWE 6 m-cy dla 31 osób wskazanych wg IPD
4) INDYWIDUALNE SZKOLENIA ZAWODOWE dla 9 osób- zgodne z IPD wg Barometrów
zawodów 2019- zakończone uzyskaniem kompetencji/ kwalifikacji/ uprawnień (np.: spawacz,
kierowca, sprzedawca itp.)
5) REFUNDACJA WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY- dla min.33
pracodawców z woj. świętokrzyskiego na 40 stanowisk pracy - w kwocie na jedno
stanowisko do 29600,00( z czego-do 26936,00 refundacja + min. 2664,00 wkład własny
wnoszony przez pracodawców).

Link do strony projektu : www.rig.org.pl

Z uwagi na aktualną sytuację na rynku pracy, uaktywnienie zawodowe osób długotrwale bezrobotnych pozytywnie wpłynie na sytuację społeczną społeczności lokalnych.

W załączniku do pobrania informacja w formacie pdf dotycząca projektu.
Kliknij aby pobrać załącznik.