Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strona Główna Ogłoszenia Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie

URZĄD GMINY BRODY

herb-gb
Adres:
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
woj. świętokrzyskie.
Telefon:
(41) 271-12-31
 fax: (41) 271-19-78
więcej
E-mail:
gmina(at)brody.info.pl
Godziny otwarcia:
Pon: 8:00 -16:00
Wt-Pt: 7:15 - 15:15
du
mp

logo-rii-jst-kolor

sip

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Rajmund Gębura   
piątek, 13 marca 2020 08:00

paragrafM-prawo  Komunikat o wznowieniu stacjonarnego funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego z możliwością realizacji mediacji.

Starostwo Powiatowe w Starachowicach, informuje, że od 1 września 2020 r., przy zachowaniu wymogów sanitarnych, wznawia się możliwość osobistego załatwiania spraw w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu starachowickiego.

Mając na uwadze zdrowie mieszkańców powiatu starachowickiego i osób udzielających porad prawnych stacjonarnie w punktach, obowiązuje stosowanie środków ochrony osobistej: dezynfekcja rąk przed wejściem do punktów, noszenie maseczek zakrywających nos i usta, zachowanie bezpiecznego dystansu społecznego.


Ponadto Informujemy, że w dalszym ciągu istnieje również możliwość skorzystania z porady prawnej za pomocą środków komunikacji na odległość (telefon i z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość.).

Rejestracja do punktów odbywa się pod numerem telefonu (0-41) 276-09-19 - czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.


 
!! WAŻNE !!
     Od 16 marca 2020 r. do odwołania zawieszone zostaje funkcjonowanie Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Urzędzie Gminy Brody. Wynika to z zawieszenia działalności takich punktów na terenie całego Powiatu Starachowickiego. Funkcjonowanie systemu darmowego poradnictwa prawnego oraz darmowego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Starachowickiego odbywać się będzie telefonicznie (nr telefonu: (41) 276 09 19)  i z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość. 

   Zawieszenie działalności jest efektem sytuacji epidemicznej panującej w Polsce i na świecie, oraz podpisaniem przez Prezydenta RP ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

  
   Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu telefonicznym terminu wizyty pod nr telefonu: (41) 276 09 19, czynnym w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Starachowicach tj, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 – 15.30. Kobietom w ciąży porady udzielane są poza kolejnością.

   Osobie uprawnionej udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie osobiście z zastrzeżeniem, że osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w puncie osobiście, oraz osobom z trudnościami w komunikowaniu się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem, albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Możliwe jest również zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami z problemami w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.
   Aby uzyskać nieodpłatną pomoc prawną lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pomocą środków porozumiewania się na odległość poza lokalem Punktu, osoba uprawniona składa staroście w formie papierowej lub elektronicznej oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, wraz ze wskazaniem okoliczności uzasadniających brak możliwości skorzystania z porady w punkcie oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość.

Co obejmuje nieodpłatną pomoc prawną?
Pomoc prawna polega na:
• poinformowaniu osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,
• wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego lub,
• sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym lub,
• sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienia adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje

• spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do rozpoczęcia tej działalności.

   Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie jest działaniem dostosowanym do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, mające na celu podniesienie świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Miejsca udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Na terenie powiatu starachowickiego zlokalizowane są następujące punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

  • PUNKT NR 1 i 2 DUŻURY RADCÓW PRAWNYCH I ADWOKATÓW - STAROSTWO POWIATOWE W STARACHOWICACH ORAZ URZĄD GMINY BRODY I URZĄD GMINY MIRZEC.
  • PUNKT NR 3 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA - URZAD MIASTA STARACHOWICE.
  • PUNKT NR 4 NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE - URZĄD MIASTA STARACHOWICE.
    (Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania poszczególnych punktów znajdują się w załącznikach poniżej).
  • GMINA BRODY- punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji. Urząd Gminy Brody, II piętro, pokój 201. Dyżury w każdy wtorek w godzinach 11.00-15.00 Z porad mogą skorzystać osoby w trudnej sytuacji materialnej, które nie są w stanie pokryć z własnych środków kosztów uzyskania porady prawnej. Wszelkie informacje i zapisy pod numerem telefonu 041/276-09-19. Porad udziela adwokat Katarzyna Boroń-Broda.

Ocena porady.
Osoba uprawniona ma możliwość oceny udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonego poradnictwa obywatelskiego, poprzez:
1. wypełnienie anonimowej OPINII, którą w wersji papierowej otrzyma od osoby udzielającej porady, którą następnie wrzuca do przeznaczonej na ten cel urny,

2. przekazanie anonimowej OPINII o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim pod numerem telefonu (41) 276 09 19, na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

lub bezpośrednio do Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Starachowicach pok. 118 (I piętro) (dotyczy również przypadków udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego poza punktem lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość).

Działania powyższe są zgodne z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 294) o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

W załącznikach poniżej do pobrania najważniejsze materiały dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

1. Dyżur punktu nr 3 w UM Starachowice

2. Dyżur punktu nr 4 w UM Starachowice

3. Dyżur radców i adwokatów w punkcie nr 1 i 2

4. Informacja dla osób uprwanionych do nieodpłatnej pomocy prawnej

5. Karta informacyjna- nieodpłątne poradnictwo obywatelskie

6. Karta informacyjna nieodpłatna pomoc prawna

7. Karta informacyjna nieodpłatna mediacja
8.Karta informacyjna poradnictwo dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

9. Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

10. Opinia

11. Oświadczenie

12. Rozporządzenie w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego

13. Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej

 
 MEDIACJA

Ponadto informujemy, że:

      Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT STARACHOWICKI, w ramach którego prowadzi nieodpłatną pomoc prawną i/lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, w tym nieodpłatne mediacje.
Celem jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi, przy wsparciu prawników i doradców obywatelskich.

  Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy - prowadzi  również edukację prawną. Na prośbę Stowarzyszenia zamieszczamy materiały informacyjne w celu umożliwienia nich odbioru jak największej liczbie mieszkańców.
W trosce o bezpieczeństwo interesantów i pracowników - w czasie epidemii nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie udzielane są za pomocą środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail, komunikator internetowy).

   Mamy przekonanie, że szczególnie w tym czasie dynamicznych zmian w prawie - wielu mieszkańców może mieć pytania i wątpliwości natury prawnej, w czym mogą być przydatni dostępni specjaliści. Pomoc świadczona jest w pełnym zakresie prawa, z wyłączeniem prowadzonej działalności gospodarczej.

   Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach korzystania ze wsparcia znajdują się na stronie internetowej Powiatu - http://www.spstarachowice.bip.doc.pl/index.php?wiad=130282&rejestr=1.
Ze względu na konieczność ograniczenia objętości maila - materiały w postaci plakatu informacyjnego oraz ulotki są do pobrania po kliknięciu w poniższe linki:
PLAKAT (wykaz punktów pomocy oraz dane kontaktowe do rejestracji za pośrednictwem powiatu) http://www.sc.org.pl/userfiles/npp_npo_2020/starachowicki_plakat_npp_2020.jpg
ULOTKA - awers http://www.sc.org.pl/userfiles/npp_npo_2020/starachowicki_informator_npp_2020.jpg
ULOTKA - http://www.sc.org.pl/userfiles/npp_npo_2020/1_informator_rewers_npp_2020.jpg

ANIMACYJNY FILMIK EDUKACYJNY Z ZAKRESU MEDICJI: https://www.youtube.com/watch?v=nLAL1BWFXac
ANIMACYJNY FILMIK EDUKACYJNY Z ZAKRESU PRAW KONSUMENCKICH: https://www.youtube.com/watch?v=WfJsm1EV6Vk
ANIMACYJNY FILMIK EDUKACYJNY Z ZAKRESU CYBERPRZEMOCY: https://www.youtube.com/watch?v=d-ME7clmzIk

Niewątpliwie w czasie epidemii najlepszą formą kontaktu i promocji pozostaje internet.

   Mieszkańców potrzebujących skorzystać z bezpłatnej, profesjonalnej pomocy prawnika, doradcy obywatelskiego lub mediatora zapraszamy do punktów NIEODPŁATNEJ pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego.
   Przypominamy, że BEZPŁATNE porady są dla osób, których nie stać na skorzystanie z płatnej pomocy prawnej i złożą w tym zakresie stosowne OŚWIADCZENIE (druk dostępny w każdym punkcie). Złożenie ww. oświadczenia, jest jedynym, ale też niezbędnym warunkiem do skorzystania z nieodpłatnej pomocy - nie ma obowiązku dokumentowania dochodu.
Obowiązuje WCZEŚNIEJSZA REJESTRACJA NA WIZYTĘ.
szczegółowe informacje na stronie: http://www.spstarachowice.bip.doc.pl/index.php?wiad=130282&rejestr=1.oraz na https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl
W czasie epidemii pomoc udzielana jest zdalnie (telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem komunikatora).

Z nadzieją na życzliwą współpracę,

Marcin Kałużny - Prezes Zarządu
Stowarzyszenie Sursum Corda (łac. „w górę serca")
Ul. Lwowska 11 | 33-300 Nowy Sącz
tel. 18 44 11 994
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (w tytule maila proszę zawsze podawać dużymi literami najpierw nazwę powiatu)
biuro czynne pon.-pt., w godz. 8.00-16.00

www.pomocprawna.sc.org.pl
www.fb.com/Nieodpłatna-Pomoc-Prawna-Stowarzyszenie-Sursum-Corda-809371925859194

www.sc.org.pl
Polubmy się! www.fb.com/Stowarzyszenie.Sursum.Corda

 

 

PRZEDSIĘBIORCY -  Komunikat w związku ze zmianą przepisów ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej

  Nowelizacja przepisów o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej poszerza krąg beneficjentów na osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz upraszcza procedury udzielania takiej pomocy w czasie epidemii. W mocy pozostają zalecenia Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczące sposobu udzielania pomocy w czasie trwania epidemii.

   Objęcie nieodpłatną pomocą prawną i nieodpłatnym poradnictwem obywatelskim jednoosobowych przedsiębiorców wynika z nowych wyzwań, przed którymi stoją najmniejsze firmy w trudnym okresie epidemii. Drobny przedsiębiorca często nie ma środków na opłacenie profesjonalnego wsparcia, a właśnie w tym czasie jest ono najbardziej potrzebne. Nieodpłatna pomoc prawna powinna pozwolić takim przedsiębiorcom podjąć właściwe decyzje w nowych dla nich okolicznościach i oddalić niebezpieczeństwo zawieszenia lub nawet zakończenia działalności.

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875) wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 294, zwanej dalej: „ustawą') poszerzające krąg beneficjentów oraz ułatwiające świadczenie nieodpłatnej pomocy w stanie epidemii.

Istotne zmiany po nowelizacji

Po pierwsze, w związku z uchyleniem ust. 2 w art. 3 i nowelizacją art. 4 ust. 1 ustawy, nieodpłatna pomoc prawna od dnia 16 maja 2020 r. obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

Po drugie, stosownie do treści wprowadzonego art. 28a ustawy, obowiązującego z mocą od dnia 13 marca 2020 r., w czasie zagrożenia epidemicznego, w okresie stanu epidemii albo stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu. Do świadczenia pomocy stosuje się odpowiednio przepisy mające zastosowanie do osób, o których mowa w art. 8 ust. 8 ustawy. Przepisu art. 4 ust. 2 nie stosuje się. Powyższe oznacza, że realizacja zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w trakcie trwania epidemii (a także stanu nadzwyczajnego oraz stanu zagrożenia epidemicznego) może odbywać się w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów, a więc za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. telefon, e-mail, komunikatory internetowe) oraz poza lokalem punktu.

Co istotne, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy w powyższy sposób beneficjent nie jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna-przedsiębiorca nie musi składać oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

 

Informacja uzupełniająca z dnia 30.06.2020.

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT STARACHOWICKI, w ramach którego prowadzimy nieodpłatną pomoc prawną i/lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, w tym nieodpłatne mediacje.
Celem jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi, przy wsparciu prawników i doradców obywatelskich.
Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy - prowadzimy również edukację prawną. Dlatego zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o umieszczenie załączonych, bezpłatnych materiałów na stronach internetowych, serwisach społecznościowych i tym podobnych kanałach komunikacji, tak aby informacja trafiła do możliwie największej liczby mieszkańców.
W trosce o bezpieczeństwo interesantów i pracowników - w czasie epidemii nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie udzielane są za pomocą środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail, komunikator internetowy).
Mamy przekonanie, że szczególnie w tym czasie dynamicznych zmian w prawie - wielu mieszkańców może mieć pytania i wątpliwości natury prawnej, w czym mogą być przydatni dostępni specjaliści. Pomoc świadczona jest w pełnym zakresie prawa, z wyłączeniem prowadzonej działalności gospodarczej.
Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach korzystania ze wsparcia znajdują się na stronie internetowej Powiatu - http://www.spstarachowice.bip.doc.pl/index.php?wiad=130282&rejestr=1.
Ze względu na konieczność ograniczenia objętości maila - materiały w postaci plakatu informacyjnego oraz ulotki są do pobrania po kliknięciu w poniższe linki:
PLAKAT (wykaz punktów pomocy oraz dane kontaktowe do rejestracji za pośrednictwem powiatu) http://www.sc.org.pl/userfiles/npp_npo_2020/starachowicki_plakat_npp_2020.jpg
ULOTKA - awers http://www.sc.org.pl/userfiles/npp_npo_2020/starachowicki_informator_npp_2020.jpg
ULOTKA - http://www.sc.org.pl/userfiles/npp_npo_2020/1_informator_rewers_npp_2020.jpg

ANIMACYJNY FILMIK EDUKACYJNY Z ZAKRESU MEDICJI: https://www.youtube.com/watch?v=nLAL1BWFXac
ANIMACYJNY FILMIK EDUKACYJNY Z ZAKRESU PRAW KONSUMENCKICH: https://www.youtube.com/watch?v=WfJsm1EV6Vk
ANIMACYJNY FILMIK EDUKACYJNY Z ZAKRESU CYBERPRZEMOCY: https://www.youtube.com/watch?v=d-ME7clmzIk

Jak tylko zakończy się czas epidemii - prześlemy do Państwa plakaty i ulotki w wersji papierowej. Póki co, najlepszą formą kontaktu i promocji pozostaje internet.

Proponowana treść informacji do umieszczenia przy publikowanych plakatach i ulotkach:
Nieodpłatna pomoc prawna | poradnictwo obywatelskie | mediacje w 2020r.
Mieszkańców potrzebujących skorzystać z bezpłatnej, profesjonalnej pomocy prawnika, doradcy obywatelskiego lub mediatora zapraszamy do punktów NIEODPŁATNEJ pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego.
Przypominamy, że BEZPŁATNE porady są dla osób, których nie stać na skorzystanie z płatnej pomocy prawnej i złożą w tym zakresie stosowne OŚWIADCZENIE (druk dostępny w każdym punkcie). Złożenie ww. oświadczenia, jest jedynym, ale też niezbędnym warunkiem do skorzystania z nieodpłatnej pomocy - nie ma obowiązku dokumentowania dochodu.
Obowiązuje WCZEŚNIEJSZA REJESTRACJA NA WIZYTĘ.
szczegółowe informacje na stronie: http://www.spstarachowice.bip.doc.pl/index.php?wiad=130282&rejestr=1.  oraz na https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl
W czasie epidemii pomoc udzielana jest zdalnie (telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem komunikatora).

Z nadzieją na życzliwą współpracę,

Marcin Kałużny - Prezes Zarządu
Stowarzyszenie Sursum Corda (łac. „w górę serca")
Ul. Lwowska 11 | 33-300 Nowy Sącz
tel. 18 44 11 994

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
biuro czynne pon.-pt., w godzinach 8.00-16.00

www.pomocprawna.sc.org.pl
www.fb.com/Nieodpłatna-Pomoc-Prawna-Stowarzyszenie-Sursum-Corda-809371925859194

www.sc.org.pl
Polubmy się! www.fb.com/Stowarzyszenie.Sursum.Corda

mój 1% wspiera Sursum Corda
KRS 00000 20 382
www.pity.org.pl  darmowy program do rozliczania PIT

 

 INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA Z 14 WRZEŚNIA 2020.

 Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT STARACHOWICKI, w ramach którego prowadzimy nieodpłatną pomoc prawną i/lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, w tym nieodpłatne mediacje.
 Celem jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi, przy wsparciu prawników i doradców obywatelskich. Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy - prowadzimy również edukację prawną. Dlatego zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o umieszczenie załączonych, bezpłatnych materiałów na stronach internetowych, serwisach społecznościowych i tym podobnych kanałach komunikacji, tak aby informacja trafiła do możliwie największej liczby mieszkańców.  Mamy przekonanie, że szczególnie w tym czasie dynamicznych zmian w prawie - wielu mieszkańców może mieć pytania i wątpliwości natury prawnej, w czym mogą być przydatni dostępni specjaliści. 

Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach korzystania ze wsparcia znajdują się na stronie internetowej Powiatu - http://www.spstarachowice.bip.doc.pl/index.php?wiad=130282&rejestr=1 .
 Ze względu na konieczność ograniczenia objętości maila - materiały w postaci e-informatorów: "Długi, zobowiązania finansowe, upadłość" oraz "Podstawowe zasady zawierania umów cywilonoprawnych", są do pobrania na stronie:
- https://www.sc.org.pl/co-robimy/nieodplatna-pomoc-prawna/edukacja-prawna/powiat-starachowicki/


 Z nadzieją na życzliwą współpracę,
 Marcin Kałużny - Prezes Zarządu
 Stowarzyszenie Sursum Corda (łac. „w górę serca")
 Ul. Lwowska 11 | 33-300 Nowy Sącz
 tel. 18 44 11 994
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.   (w tytule maila proszę zawsze podawać dużymi literami najpierw nazwę powiatu)

 biuro czynne pon.-pt., w godz. 8.00-16.00

 www.pomocprawna.sc.org.pl
 www.fb.com/Nieodpłatna-Pomoc-Prawna-Stowarzyszenie-Sursum-Corda-809371925859194

 www.sc.org.pl
 Polubmy się! www.fb.com/Stowarzyszenie.Sursum.Corda

 mój 1% wspiera Sursum Corda
 KRS 00000 20 382
 www.pity.org.pl  darmowy program do rozliczania PIT 

 

 

 

 

Poprawiony: wtorek, 13 października 2020 13:06
 

Czy wiesz, że...

skwrnad brzegiem Zalewu Brodzkiego rozciągają się warte odwiedzenia "Skały w Rudzie". Na jednym z bloków skalnych rośnie brzoza, z korzenia której wyrastają cztery pnie. Według lokalnej tradycji każda panna, która usiądzie na tym drzewie na pewno dobrze wyjdzie za mąż. Zapraszamy do sprawdzenia tej legendy! Więcej informacji: link

elektronik sigara