Nabór instruktorów w ramach projektu „Z komputerem na TY”. Drukuj
Wpisany przez Marzena Staryczenkow   
wtorek, 11 września 2018 10:21

znaki-ue-projekt

Wójt Gminy Brody ogłasza nabór na stanowisko instruktora – informatyka (umowa zlecenie) do realizacji cyklu szkoleń w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców z gminy Brody w ramach Projektu „Nowa Era Komputera –poprawa umiejętności korzystania z Internetu, e-usług", finansowanego w ramach działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych" III Oś Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Poszukujemy dwóch szkoleniowców na terenie gminy Brody posiadających co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe. Do obowiązków instruktorów należeć będzie:
A. METODYCZNE:
1. Umiejętność budowania relacji z uczestnikami szkolenia i między nimi.
2. Umiejętność dostosowania metod szkolenia do potrzeb uczestników grupy.
3. Wykorzystania scenariuszy szkoleń w procesie dydaktycznym.
4. Umiejętność motywowania uczestników
B. TECHNICZNE:
1. Umiejętność obsługi komputera, urządzeń peryferyjnych (drukarka, rzutnik itp.) oraz
urządzeń mobilnych (laptopy, tablety, smartfony).
2. Umiejętność korzystania z internetu.
3. Umiejętność korzystania z informacji i z danych w internecie.
4. Umiejętność komunikacji z wykorzystaniem technologii cyfrowych.
5. Umiejętność tworzenia treści cyfrowych.
6. Umiejętność ochrony urządzeń, treści cyfrowych oraz danych osobowych.
7. Umiejętność rozwiązywania problemów technicznych.
8. Przeprowadzenie 10 szkoleń w wymiarze 160 godzin dla 100 mieszkańców gminy
( każde szkolenie - 16 godzin dla 10 osobowej grupy).
C. DOŚWIADCZENIE:
1. Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu lekcji, zajęć, szkoleń lub warsztatów w
wymiarze minimum 50 godzin szkoleniowych w ciągu ostatnich 3lat.
Zainteresowanych podjęciem pracy w/w stanowisku prosimy o zgłaszanie swoich kandydatur w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór na instruktora w ramach projektu - Z komuterem na TY" w Urzędzie Gminy Brody w terminie do 19.09.18r . Więcej informacji można uzyskać od koordynatora projektu p. Anny Wojciechowskiej - pok. 200 lub pod nr. tel. 41 271 -12-31.

Kwestionariusz rekrutacyjny

Oświadczenie

Ogłoszenie wynkiu naboru

Poprawiony: poniedziałek, 08 października 2018 14:14