Świętokrzyski Anioł Dobroci 2018 Drukuj
Wpisany przez Rajmund Gębura   
czwartek, 09 sierpnia 2018 11:24

aniol-dobroci-strona
   Informujemy, że można zgłaszać kandydatury do czternastej edycji plebiscytu "Świętokrzyski Anioł Dobroci", organizowanego przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego w uznaniu trudu, pracy i zaangażowania tych, którzy poświęcając swój czas niosą pomoc w najtrudniejszych chwilach życia innych osób.

    W życiu każdego z nas są momenty, kiedy potrzebujemy przyjaznej dłoni, całodobowej opieki oraz konieczności korzystania z pomocy i wsparcia.Trudny czas przychodzi wraz z chorobą, osłabieniem czy niedyspozycją. W ludzką naturę wpisana jest umiejętność i chęć niesienia dobra, pomocy, a także odpowiedzialności za los drugiego człowieka.Ta szczególna zdolność funkcjonuje od zarania dziejów i jest szczególnie ważna dzisiaj, w trudnych czasach w jakich żyjemy. To wartość niezwykle cenna i pożądana.

   Statuetka „Anioła Dobroci" to symbol altruistycznej, bezinteresownej postawy, symbol mocy, opieki, pocieszenia i ochrony przed złem. Ten jedyny w swoim rodzaju Plebiscyt to drogowskaz i zachęta do wytężonej pracy. W roku 2018 statuetka „Świętokrzyskiego Anioła Dobroci" zostanie wręczona tym, którzy swym dobrem i miłością wspierają oraz niosą pomoc osobom, które znalazły się na zakręcie swojego życia.
Zwracamy się z prośbą o rozpropagowanie wśród jak najszerszego kręgu osób, instytucji i organizacji działających w obszarze pomocy i integracji społecznej informacji na temat Plebiscytu oraz zgłoszenie kandydatur w kategoriach:

• indywidualnej - przeznaczonej dla osób, które ze szczególnym zaangażowaniem i poświęceniem niosą pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej,
• zespołowej - jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pomocową i wspierającą, realizujących innowacyjne działania.

  Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 sierpnia 2018r. (piątek) /decyduje data stempla pocztowego/. Formularz zgłoszeniowy został zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego: https://www.swietokrzyskie.pro/formularz-zgloszeniowy-swietokrzyski-aniol-dobroci-2018/

   Zgłoszenia będą rozpatrzone przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, który jednocześnie podejmie decyzję o przyznaniu statuetki oraz nagród i wyróżnień. W przypadku pytań kontakt z pracownikiem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej pod numerem telefonu: 41 342 - 13 - 88 lub 41 342 - 14 - 02.

 

 

Poprawiony: piątek, 10 sierpnia 2018 06:57