Pieniądze dla firm Drukuj
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
poniedziałek, 30 lipca 2018 14:01

konkurs-zus-firmy-bhp-dofinansowanie-2018-gmina-brody-mZakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił konkurs na dofinansowanie projektów poprawiających warunki pracy. Dużo mogą zyskać mniejsze przedsiębiorstwa – dla nich przeznaczone jest wsparcie wysokości 90% kosztów. Wybrane zostaną projekty, które poprawią bezpieczeństwo pracy, zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy.

Wnioski należy wysłać do 23 sierpnia br. O dofinansowanie mogą się starać tylko pracodawcy, którzy nie zalegają z opłatą składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Więcej:
http://www.zus.pl/swiadczenia/prewencja-i-rehabilitacja/prewencja-wypadkowa/dofinansowanie-dzialan-platnika-skladek-na-poprawe-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy

Poprawiony: poniedziałek, 30 lipca 2018 14:52