Strona Główna Ogłoszenia Ogłoszenie o nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

URZĄD GMINY BRODY

herb-gb
Adres:
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
woj. świętokrzyskie.
Telefon:
(41) 271-12-31
 fax: (41) 271-19-78
więcej
E-mail:
gmina(at)brody.info.pl
Godziny otwarcia:
Pon: 8:00 -16:00
Wt-Pt: 7:15 - 15:15
du
mp

logo-rii-jst-kolor

sip

Ogłoszenie o nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
poniedziałek, 15 stycznia 2018 11:24

Wójt Gminy Brody informuje, że wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w miejscowości BRODY ul. Piaskowa, gmina Brody, przeznaczonej do dzierżawy, podany został do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brody ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody i zamieszczenie na stronach internetowych Urzędu www.bip.brody.info.pl i www.brody.info.pl na okres 21 dni, zgodnie z obowiązującą ustawą.

 

W Y K A Z

nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody przeznaczonej do dzierżawy.

 

Lp.

 

Nr działki

 

Pow.

w ha

 

Opis nieruchomości

położenie

 

Przeznaczenie w planie miejscowym

Wysokość

rocznego czynszu dzierżawnego

w zł                 i termin

wnoszenia

opłat

 

Numer

księgi wieczystej

Uwagi

1

2

3

4

5

6

7

1

1020/2

0,1063

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem stanowiącym odrębną własność, położona
w Brodach przy
ul. Piaskowej
24

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brody Zatwierdzonym uchwałą nr X/81/2009 Rady Gminy Brody
z dnia 27.11.2009 r.

powyższa nieruchomość położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ekstensywnej
i zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych

523,00 zł

Brutto

(słownie: pięćset dwadzieścia trzy 00/100)

Czynsz roczny płatny w II ratach
w terminie
do 30.06 i 15.12 każdego roku
.

Części składowe czynszu:

- za grunty przeznaczone pod zabudowę

425,20 zł + 23%VAT=
523,00 zł

Księga wieczysta

KI1H/00008309/5

UWAGI:

1.      Czynsz dzierżawny będzie podlegał aktualizacji w przypadku zmiany wysokości stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Brody. Aktualizacja czynszu zostanie wprowadzona jednostronnie i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

2.      Podania – oferty należy składać w Urzędzie Gminy Brody, ul. Staszica 3 sekretariat, pokój nr 103.

3.      Okres zawarcia umowy dzierżawy – 2 lata.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach, od dnia 15.01.2018 r. do dnia 06.02.2018 r. a także zamieszcza się na stronach internetowych Urzędu www.brody.info.pl i www.bip.info.pl.

Informację o wywieszeniu i zamieszczeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Poprawiony: poniedziałek, 15 stycznia 2018 11:27
 

Czy wiesz, że...

bocian.czchciałbyś na własne oczy zobaczyć bocian czarnego? Ten rzadki gatunek wybrał na miejsce gniazdowania niedostępne partie rezerwatu "Rosochacz". Miłośnik przyrody dostrzeże tam wiele ciekawych gatunków flory i fauny.

elektronik sigara