Strona Główna Ogłoszenia Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brody oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych

URZĄD GMINY BRODY

herb-gb
Adres:
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
woj. świętokrzyskie.
Telefon:
(41) 271-12-31
 fax: (41) 271-19-78
więcej
E-mail:
gmina(at)brody.info.pl
Godziny otwarcia:
Pon: 8:00 -16:00
Wt-Pt: 7:15 - 15:15
du
mp

logo-rii-jst-kolor

sip

Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brody oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
poniedziałek, 27 listopada 2017 15:38

Wójt Gminy Brody informuję, że przystępuje do opracowania aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brody, który będzie obowiązywał od 2017 do 2023 roku. Celem opracowania aktualizacji LPR jest wsparcie wyznaczonego obszaru rewitalizacji, stworzenie miejsca przyjaznego mieszkańcom pod względem technicznym, przestrzennym i środowiskowym w połączeniu z aktywnością społeczną i kulturalną mieszkańców tego obszaru.

Program rewitalizacji to program działań zmierzający do wyprowadzenia ze stanu kryzysu oraz stworzenia warunków do rozwoju tych obszarów gminy, gdzie stwierdzono największe nasilenie negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych i przestrzennych. Planowane działania rewitalizacyjne zostaną wpisane do lokalnego Programu Rewitalizacji i mają szansę na uzyskanie zewnętrznego finansowania, m.in. z funduszy strukturalnych UE.
Na podstawie Zarządzenia NR 195/2017 Wójta Gminy Brody z dnia 27 listopada 2017r. zarządza się przeprowadzenie na terenie Gminy Brody konsultacji społecznych z mieszkańcami, których celem jest zebranie od mieszkńców gminy Brody propozycji, uwag i opinii dotyczących aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brody na lata 2017-2023.
W związku z powyższym Wójt Gminy Brody zaprasza na konsultacje społeczne w sprawie aktualizacji Programu Rewitalizacji dla Gminy Brody. W procesie przygotowania programu rewitalizacji konieczne jest angażowanie i umożliwienie szerokiej partycypacji społecznej. Dlatego też zachęcam do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych.

 

Ankietę wraz z innymi informacjami przydatnymi w tej sprawie można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody.

Poprawiony: poniedziałek, 27 listopada 2017 15:44
 

Czy wiesz, że...

w latach 1919-1954 wsie na naszym terenie należały do gminy Styków z siedzibą w Starachowicach? W 1952 roku gmina składała się z 12 gromad: Brody, Budy, Brodzkie, Dziurów, Jabłonna, Kuczów, Lipie, Lubienia, Michałów, Ruda, Skała, Styków i Styków Kolonia.

elektronik sigara