Szkolenia chemizacyjne dla rolników Drukuj
Wpisany przez Rajmund Gębura   
środa, 22 listopada 2017 11:05

opryskiwacz-traktor-szkolenia1   
    Informujemy o  możliwości udziału w odpłatnych szkoleniach organizownych przez Świętokrzyskie Rolnicze Centrum Szkoleniowo Promocyjne Sp. z o.o. i  Świętokrzyską Izbę Rolniczą w Kielcach.

   Szkolenia adresowane są do rolników i osób wykonujących zabiegi ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy w zakresie: „Stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłaczeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie". Kursy prowadzone będą na dwóch poziomach: podstawowym i uzupełniającym. Poziom podstawowy przeznaczony jest dla osób, które nigdy jeszcze nie uczestniczyły w szkoleniu z tego zakresu. Szkolenie uzupełniające przeznaczone jest natomiast dla osób, które wcześniej ukończyły szkolenie podstawowe. Szkolenia organizowane są na terenie całego województwa świętokrzyskiego. Zaświadczenie o ukończeniu zachowuje ważność przez okres 5 lat od dnia ukończenia szkolenia i uprawnia do:

• wykonywania zabiegów przy użyciu środków ochrony roślin w produkcji rolnej i leśnictwie;

• nabywania środków ochrony roślin zaliczanych do bardzo toksycznych i toksycznych
dla człowieka.

Posiadanie aktualnego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest jednym z warunków umożliwiających uzyskanie:

• płatności rolnośrodowiskowych oraz pomocy finansowej na wspieranie działalności
rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania;

• certyfikatu potwierdzającego stosowanie produkcji integrowanej.

Ceny szkoleń:  Podstawowe 70 zł, uzupełniające 60 zł.

  Grupa szkoleniowa nie może liczyć więcej niż 30 osób. Szczegółowe informacje w sprawie organizacji szkoleń można uzyskać telefonicznie w Biurze SIR w Kielcach tel. 41 344 18 73 oraz w OT ŚIR w Sandomierzu tel. 15 832 01 16, 15 832 01 17.

W załączniku poniżej ulotka informacyjna ze szczegółowymi informacjami na temat szkoleń.

Kliknij aby pobrać ulotkę informacyjną

 


 

Poprawiony: środa, 22 listopada 2017 12:07